Sluiten
RadarLimburg
Armoede
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Het gaat fantastisch met onze economie en het lijkt een onmogelijke opgave om alle vacatures in te vullen. De keerzijde van de medaille in Limburg: 67.000 volwassenen en 15.000 kinderen leven in armoede. En ja, dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.

Wat is dat eigenlijk armoede? Kun je ook arm zijn als je een iPhone hebt? Of ben je pas arm als je in een kartonnen doos op straat slaapt? Wat dat laatste betreft: niemand die weet hoeveel daklozen er precies in Limburg zijn.

RadarLimburg ging op onderzoek uit en ontdekte dat armoede stil is en geen gezicht wil hebben. We tonen onze bevindingen in film, audio, interview, columns, vlog, podcast, scenario, en reportages.

Toekomst

We denken te vaak dat het opheffen van armoede ontzettend veel geld kost. Maar het lijkt goedkoper om de armoede op te lossen dan die voort te laten bestaan.

Feit

Het valt nog niet mee om het gezicht van de armoede te tonen. Zeker, we weten precies hoeveel mensen in armoede leven maar bijvoorbeeld niet hoeveel mensen er op straat zwerven.

Geschiedenis

Armoede is van alle tijden. De bestrijding ervan ook. Soms wordt het geld goed ingezet bij projecten, soms komt het nooit op de plaats van bestemming. 

Opinie

Onder agrariërs tellen we de meeste miljonairs, maar steeds meer boeren komen terecht onder de armoedegrens. Soms met trieste gevolgen van dien. 

Sluiten

Follow the money: Het miljoen van Marleen

Miljoen voor arme kinderen
Miljoen voor arme kinderen
Auteur
Koos Vaes
Bron
Jack Opgenoord, Rob Janssen, Martijn van de Heuvel, Gemeente Roermond
Datum
04-02-2019
0
Open item
Reageer op dit item

Eind september 2018 kondigde de toenmalige gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen aan één miljoen euro uit te trekken voor armoedbestrijding bij kinderen. Is het geld al ergens terecht gekomen? 

 

 

Het is 20 september 2018, niet eens zo gek lang geleden. Marleen van Rijnsbergen zat nog namens de SP in het college van gedeputeerden van Limburg met in haar portefeuille sociale zaken. Eén miljoen euro trok ze uit om de armoede onder kinderen tegen te gaan.

Nog geen twee maanden later is Van Rijnsbergen vertrokken als gedeputeerde. Maar wat is er met het beloofde 'miljoen van Marleen' gebeurd? Waar is het naartoe gegaan en wat wordt er vervolgens mee gedaan?

De helft (vijf ton) gaat naar Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur, die met zijn drieën gezamenlijk optrekken in het bestrijden van kinderarmoede. Een kwart (tweeëneenhalve ton) gaat naar de gemeente Weert en het andere kwart naar de gemeente Roermond. Maar wat doen ze met het geld? En hebben ze het ook daadwerkelijk ontvangen?

MEEDOEN in Limburg
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld hebben samen het project ‘MEEDOEN in Limburg’ opgezet. "Wij zagen dat er zo ontzettend veel initiatieven waren om kinderen te helpen die het moeilijk hebben, dat het overzichtelijker is dat vanuit een koepel te doen", zegt Jack Opgenoord. Hij is als directeur van Huis voor de Sport Limburg nauw betrokken bij het project als adviseur. De grootste uitdaging ziet hij in het bereiken van kinderen in de zogenaamde ‘stille armoede’. Daar is binnen het project speciale aandacht voor.

Het grootste deel van de vijf ton gaat op in bijzondere projecten. Ieder fonds (Leergeld, Sport, Cultuur) krijgt per jaar vijftigduizend euro om kinderen te helpen. Rob Janssen van het Cultuurfonds vertelt dat er wordt ingezet op het talentvolle kind. "Kinderen die bijvoorbeeld extreem goed piano kunnen spelen en daar hun beroep van kunnen maken, hebben daar een specifieke opleiding voor nodig. Die opleidingen zijn vaak duur en ouders kunnen deze niet betalen. Wij kunnen helpen door hun opleiding te betalen." 

Maar het project zet ook laagdrempeliger in, niet alleen de extreem getalenteerde krijgt hulp. "We zijn bezig om ook naschoolse activiteiten te subsidiëren. Daarvoor zoeken we scholen uit in wijken waarvan we weten dat er veel armoede is. Dan kan het voorkomen dat er ook een kind wordt geholpen van wie de ouders in principe goed rondkomen, maar door een hele school te helpen denken we de armsten in ieder geval te bereiken, een soort sleepnet dus."

Weert
De 250.000 euro biedt Weert extra mogelijkheden binnen het armoedebeleid. Sinds 2018 heeft de raad vier ton per jaar beschikbaar gesteld voor armoede, naast het geld dat al beschikbaar is gesteld voor het minimabeleid. Gezinnen met kinderen hebben daarbij prioriteit, verklaart wethouder Martijn van den Heuvel.

Het begon toen het CBS in 2017 berekende dat er in Weert 1050 kinderen in armoede leven. Daar schrokken ze op het gemeentehuis van. “Bij ons waren er ruim vijfhonderd kinderen bekend in die tijd”, kijkt Van den Heuvel terug. “Dat hebben we serieus opgepakt om meer kinderen in beeld te krijgen.”

Projecten werden bedacht, nieuwe teams samengesteld. Alles om vooral gezinnen in stille armoede te bereiken. “Dat is meteen de grootste uitdaging, want hoe doe je dat? Je hebt met schaamte te maken, we moeten aan de ene kant een taboe doorbreken en aan de andere kant een drempel verlagen.”

Eén initiatief bleek een schot in de roos. De Kledingdag. Lokale ondernemers werden gevraagd kleding tegen een verlaagde prijs aan te bieden voor gezinnen die het minder breed hebben. Daar kwamen ruim achthonderd jongeren op af. Van den Heuvel: “In een klap heb je tachtig procent van je doelgroep in beeld.”

Initiatieven en projecten heeft Weert in overvloed. “We zien ons zelf vooral als aanjager, alleen kunnen we dit niet. We putten uit een groot netwerk van instanties met expertise. Incidenteel is een project goed te bekostigen, het wordt moeilijk als dat structureel wordt. Ons doel is ook niet om mensen rijk te laten worden, maar dat ze in ieder geval mee kunnen doen met de maatschappij."

Roermond
Roermond wil met de 250.000 euro een aantal projecten financieren zoals de introductie van het schoolontbijt, de kinderwijkraad en het verstrekken van leermiddelen aan scholieren. Zevenhonderd leerlingen in het voortgezet onderwijs leren met 'No Credit, No Game’ hoe ze moeten omgaan met schulden en er wordt een samenwerking begonnen met de Kledingbank om achthonderd kinderen in armoede van kleding te voorzien. 

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Miljoen voor arme kinderen - Armoede - Thema's