Sluiten
RadarLimburg
Armoede
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Het gaat fantastisch met onze economie en het lijkt een onmogelijke opgave om alle vacatures in te vullen. De keerzijde van de medaille in Limburg: 67.000 volwassenen en 15.000 kinderen leven in armoede. En ja, dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.

Wat is dat eigenlijk armoede? Kun je ook arm zijn als je een iPhone hebt? Of ben je pas arm als je in een kartonnen doos op straat slaapt? Wat dat laatste betreft: niemand die weet hoeveel daklozen er precies in Limburg zijn.

RadarLimburg ging op onderzoek uit en ontdekte dat armoede stil is en geen gezicht wil hebben. We tonen onze bevindingen in film, audio, interview, columns, vlog, podcast, scenario, en reportages.

Toekomst

We denken te vaak dat het opheffen van armoede ontzettend veel geld kost. Maar het lijkt goedkoper om de armoede op te lossen dan die voort te laten bestaan.

Feit

Het valt nog niet mee om het gezicht van de armoede te tonen. Zeker, we weten precies hoeveel mensen in armoede leven maar bijvoorbeeld niet hoeveel mensen er op straat zwerven.

Geschiedenis

Armoede is van alle tijden. De bestrijding ervan ook. Soms wordt het geld goed ingezet bij projecten, soms komt het nooit op de plaats van bestemming. 

Opinie

Onder agrariërs tellen we de meeste miljonairs, maar steeds meer boeren komen terecht onder de armoedegrens. Soms met trieste gevolgen van dien. 

Sluiten

Armengeld waar niemand aan kan komen

Waar is het geld gebleven?
Waar is het geld gebleven?
Auteur
Joris van Deursen en Emile Hollman
Bron
Hub Vossen, Rabo Bank, Vereniging Fondsen Nederland, Bisdom Roermond
Datum
31-01-2019
6
Open item
Reageer op dit item

Er zijn in Limburg tal van fondsen met daarin geld voor armoedebestrijding waar niemand aan kan komen. Om hoeveel fondsen het gaat en hoeveel geld er in omgaat, valt niet te achterhalen. Dat zegt aalmoezenier Hub Vossen die na de affaire Haffmans het aantal werkende en slapende armenfondsen in Limburg onderzocht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn in Limburg tal van fondsen met daarin geld voor armoedebestrijding waar niemand aan kan komen. Om hoeveel fondsen het gaat en hoeveel geld er in omgaat, valt niet te achterhalen. Dat zegt aalmoezenier Hub Vossen die na de affaire Haffmans - de deken van Gulpen die het geld uit het armenfonds verbraste - het aantal werkende en slapende armenfondsen in Limburg onderzocht.

Vóór de jaren zeventig hadden vrijwel alle Limburgse parochies een potje voor armoedebestrijding. Soms kwamen daar via gulle donaties of legaten behoorlijke bedragen in terecht. Ook het rijk gevulde Elisabeth Strouvenfonds heeft een kerkelijke achtergrond. In 2017 ontving het ruim twee miljoen euro aan giften in 2017.

Funest

Bisschop Johannes Gijsen (1932-2013) vond die zogenoemde diaconale taak geen taak van de kerk, hij richtte zich vooral op liturgie. “Dat was eigenlijk funest omdat de samenleving op dat moment iets heel anders vroeg”, zegt Vossen. Daarmee verloor de kerk ook de grip op alle lokale besturen. Met als voorlopig dieptepunt de fraude door deken Joep Haffmans (1943-2007) met het geld uit het armenfonds van Gulpen. Haffmans was voorzitter, secretaris en penningmeester van dat fonds. Hij verbraste het geld aan luxe goederen en reizen. Hij stak voor zijn maîtresse geld onder zijn beide oksels en riep dat hij het geld onder de armen had verdeeld. Veruit de meeste armenbesturen regelden zelf hun financiële verantwoording. Volgens Hub Vossen, werkzaam voor het bisdom Roermond, werden de besturen vooral gevormd door mannen op leeftijd die vooral op het geld pasten. Als ze kwamen te overlijden dan was er niemand meer die als rechtmatig eigenaar aanspraak kon maken op de gelden. “In feite was niemand meer eigenaar.”  

Slapende rekeningen

Vossen denkt dat er veel geld naar de banken moet zijn gevloeid of nog op slapende rekeningen staat. “Als je al weet hebt van een stichting zonder bestuurder, dan kun je met de bank trachten overeenstemming te bereiken en via de rechter proberen om rechtmatig eigenaar te worden. Na twintig jaar gaat het geld naar de bank. ”Vossen zegt niet in te kunnen schatten om hoeveel van die slapende rekeningen het gaat. “Maar er is dus veel geld voor armoedebestrijding alleen kunnen we daar niet aan.” Overigens zijn er nog steeds zeer veel initiatieven die armoede bestrijden. In Sittard-Geleen, de woonplaats van Hub Vossen, alleen al zijn het er 25.

Schrijnend

Hub Vossen werd geboren in Oirsbeek en groeide op in Schaesberg waar zijn ouders een kruidenierswinkeltje hadden. Hij ging studeren, ging aan de slag als straatpastor in midden-Nederland en keerde na 24 jaar terug als aalmoezenier. “Toen de mijnen dicht gingen, zagen we de armoede toenemen. Maar ik schrok me kapot toen ik na al die jaren zag hoe rampzalig de gevolgen waren in sommige wijken in Parkstad en Geleen. Kijk naar de cijfers, zeven wijken in Heerlen behoren tot de armste van het land. Ik heb in Utrecht en Amersfoort in zeer zwakke wijken gewerkt maar hier is het veel schrijnender.”

Onbaatzuchtig

Ooit had de kerk niet alleen het voortouw in armoedebestrijding, ze wist ook precies wie het zwaar had. Die rol, geeft hij toe, is nu voor de school of de woningbouwvereniging. Weliswaar vertelt hij zijn priesterstudenten op Rolduc alert te zijn op armoede en hoe die te herkennen, hij weet dat priesters niet meer overal binnen komen. Toch probeert Vossen waar dat maar kan armenbesturen nieuw leven in te blazen. Aandacht voor de medemens acht hij van levensbelang voor de kerk van de toekomst. “Het allerbelangrijkste is Mattheus 25, uit het Nieuwe Testament: 'Wat heb je gedaan voor de minste ter mijne?'" Daar moet de kerk heel laagdrempelig in staan, luisterend naar de verhalen van mensen. Niet van hier is brood dus nu kom je zondag naar de kerk, nee, onbaatzuchtig.”

Hub Vossen is zelf voorzitter van het Sociaal Fonds Sittard-Geleen. Het geld in die pot komt van de gemeente en andere partijen. “Het afgelopen jaar was de gemiddelde bijdrage om mensen te helpen 60 euro, en dat is genoeg. Met die 60 euro kunnen we ze net uit de problemen halen of zorgen dat ze niet in de problemen komen. Denk aan een voedselpakket, of het bekostigen van een ID voor iemand die ontslagen wordt als hij uit de gevangenis komt. Zonder ID kun je niet terecht in het slaaphuis of een warme maaltijd halen.” Armoede is van alle tijden, weet Vossen. “Er zijn altijd mensen geweest die niet met geld om kunnen gaan. Maar nu zien we een flinke groei, niet alleen onder statushouders maar ook bij mensen die het goed hebben gehad.''

Hoger opgeleid

“Een tijd geleden kwam er een man in een pak bij het slaaphuis die bij Océ had gewerkt. Hij raakte zijn baan kwijt, daardoor liep zijn huwelijk op de klippen, moest hij zijn huis met enorm verlies verkopen en bleef hij achter met een schuld van tachtig mille. Hij heeft inmiddels weer werk. Oorspronkelijk is het slaaphuis opgezet voor daklozen en verslaafden, maar nu zit er een groep mensen die eigenlijk hoger opgeleid zijn.”

Reactie Rabobank:

"De Rabobank doet geen uitlatingen over individuele klantsituaties en we delen geen klantinformatie met derden. Voor wat betreft de verjaring van rekeningen: Het Burgerlijk Wetboek noemt een termijn van twintig jaar maar de Rabobank hanteert geen verjaringstermijn voor slapende tegoeden. Bij de Rabobank krijgen mensen in de praktijk ook na twintig jaar hun geld terug. Natuurlijk moeten deze mensen dan wel kunnen aantonen dat ze de rekeninghouder of diens erfgenaam zijn. Wij delen geen cijfers over aantallen slapende rekeningen."

Er is een digitaal loket voor zogenoemde 'slapende tegoeden' ingericht waar een erfgenaam of (gevolmachtigde) executeur navraag kan doen. Dit loket gaat over alle banken https://www.slapendetegoeden.nl/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Waar is het geld gebleven? - Armoede - Thema's