Sluiten
RadarLimburg
De Grens
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Limburg, een regio met veel gezichten, vervlochten met vier naties, culturen en talen. Met piketpaaltjes op willekeurige locaties, geslagen bij een reeks vredes, verdragen en verordeningen. Voor iedereen een perifere regio, die vooral zichzelf moet redden. Deze Radar brengt dat geredder in woord en beeld.

Toekomst

Limburgs toekomst ligt buiten de provinciegrenzen, zoveel staat vast. Om de hoek, in de euregio, dan wel breder, in de grensregio Nederland-Vlaanderen. En Europa zal ook meebepalen. Denk aan de Brexit-effecten die nu nog nauwelijks in te schatten zijn.

Feit

Grenzen als diffuse overgangsgebieden, Limburg heeft er dagelijks mee te maken. In Vaals ga je naar de stad in het buitenland. Wilde zwijnen wroeten waar het ze uitkomt, in Hollandse, Waalse of  Duitse tuintjes. En doorleren doe je in Heerlen, Hasselt of Aken, ongeacht je nationaliteit. Het kost vaak moeite, maar loont wel.

Geschiedenis

De winkel en de natuur in, dat doen grensbewoners wel met regelmaat bij de buren. Cultuur is al een ander verhaal, zakendoen een uitzondering. Het Europese Interreg-programma probeert te stimuleren, maar met gemengd resultaat: "te bureaucratisch".

Opinie

Hier de Limburg-watchers aan het woord. Burgemeester Reg van Loo: 'slecht die grenzen'. Cultuurman Ger Essers: 'zonder taalkennis blijft ons IJzeren Gordijn'. Gouverneur Theo Bovens: 'nationale tegenwind voor de regio'. Vlaming en politicus Jan Peumans: 'cultuurmuur is niet te nemen'.

Sluiten

De miljoenen van Interreg

De miljoenen van Interreg
De miljoenen van Interreg
Auteur
Ruben Weekers
Bron
Interview Mark Vos
Datum
01-05-2018
3
Open item
Reageer op dit item

Sinds 1976 verstrekt de Europese Unie subsidie voor grensoverschrijdende projecten. Via deze regeling, genaamd Interreg, krijgt de euregio Maas-Rijn 96 miljoen toebedeeld. Een succesverhaal? ‘’Er zit een enorme administratieve verplichting aan vast.’’

 

 

In de huidige ronde werden 27 projecten in de euregio goedgekeurd, die krijgen een subsidie variërend van 200.000 tot vijf miljoen euro, afhankelijk van de aanvraag. Criteria voor de projecten zijn dat ze bijdragen aan één van de vier speerpunten; innovatie, economie, territoriale ontwikkeling of sociale inclusie (betrekken van mensen met een beperking bij werk of maatschappij).

Mark Vos (48) is coördinator van de Interreg-gelden in de regio Maas-Rijn, het gebied binnen het vierkant tussen Eindhoven, Leuven, Trier tot aan de westkant van Köln. Hij ziet de regeling vooral als springplank voor beginnende samenwerkingen: ‘’Sommige projecten uit het verleden kunnen ondertussen autonoom verder dankzij de Interreg-subsidie. Eén hiervan is de grensoverschrijdende samenwerking tussen hulpdiensten (genaamd EMRIC+, kreeg  €820.450,22 aan subsidie, red.). Dat project liep tot 2013 en opereert nu onafhankelijk. Momenteel gaan hulpdiensten gemiddeld drie keer per dag de grens over.’’ Toch ondervinden de samenwerkingen een aantal barrières. De onderlinge verschillen in wetgeving en taal spelen veel projecten parten. ‘’Overheden stoppen aan de grens. De mensen spreken een andere taal en er is vaak een verschil in regelgeving’’, zegt Vos, ook burgemeester in de Belgische grensplaats Riemst. Hij hoopt met deze Interreg-projecten deze verschillen te slechten.

Van schets naar subsidie
Vos, sinds vorig jaar coördinator van de Interreg-subsidies in de regio Maas-Rijn, ziet nog een groot verbeterpunt in de aanvraagprocedure. ‘’Die moet korter.’’ Momenteel komt een projectaanvraag langs vele partijen. Hij legt in vogelvlucht uit: ‘’Eerst wordt een projectschets onderworpen aan de beoordeling van een adviesgroep bestaande uit afgevaardigden van de dertien nationale of regionale overheden die partner zijn binnen het Interreg-programma. “Vervolgens dient de aanvrager een nieuwe schets in, waarin aanpassingen uit de eerste keuringsronde zijn opgenomen. Vervolgens wordt een advies geformuleerd en uiteindelijk beoordeelt het Comite van Toezicht, met bestuurlijke vertegenwoordigers van alle programma partners definitief of het project in aanmerking komt voor subsidie. ’’ Tegelijkertijd onderstreept Vos het belang van een strikte procedure: ‘’Het gaat over heel veel geld.’’ 

Inhoud boven administratie
Mirjam Kemp (46), werkzaam bij Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland, herkent de lange procedure om aanspraak te maken op Interreg-gelden. Zij diende mede een verzoek in voor subsidiëring. ‘’In totaal heeft de aanvraagprocedure zo’n twee jaar in beslag genomen. Er zit een enorme administratieve verplichting aan vast. Het moet natuurlijk tot in de puntjes geregeld zijn, maar je moet je op den duur afvragen of de prioriteit op de administratie ligt of op de inhoud?’’

Barrières
Kemp's project, genaamd TREE, is een samenwerking tussen Le Monde des Possibles (opleidingsinstituut in Luik), het regionaal centrum voor integratie in Verviers, het sociaal-integratiebureau Arbeit & Leben GmbH in Mainz, de Universiteit van Luik en Service de Traduction et Interprétariat en milieu Social (sociaal integratiebureau Wallonië). Het project loopt sinds 2017 en krijgt subsidie tot 2020, op de cent af €2.108.081,41. Met het TREE-project willen de samenwerkende partijen begeleiders van vluchtelingen opleiden om vervolgens de vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de euregio Maas-Rijn helpen integreren. Dit doen ze onder andere door hen op te leiden en aan een baan te helpen. De Interreg-subsidie was noodzakelijk: ''Zonder de subsidie was dit project niet van de grond gekomen.’’ Kemp noemt de samenwerking tussen internationale partijen zeer complex, ‘’met name vanwege de taal- en cultuurbarrière en het verschil in wetgeving.’’ Het kost veel extra moeite: ‘’Alle communicatie vertalen  is veel werk. Daarbij loop je ook tegen verschillen in cultuur op, Duitsers zijn bijvoorbeeld een stuk formeler dan Nederlanders. En ook de wetgeving verschilt flink onderling, de Nederlandse participatiewet verschilt flink van haar Belgische equivalent.’’ Kemp vertrouwt erop dat júist door dit soort projecten de verschillen geslecht worden. ‘’Ik verwacht dat er op den duur aanbevelingen voor een synchronisatie van euregionale wetgeving zullen komen door dit project. Dat maakt de samenwerking een stuk makkelijker.’’

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - De miljoenen van Interreg - De Grens - Thema's