Sluiten
RadarLimburg
De Grens
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Limburg, een regio met veel gezichten, vervlochten met vier naties, culturen en talen. Met piketpaaltjes op willekeurige locaties, geslagen bij een reeks vredes, verdragen en verordeningen. Voor iedereen een perifere regio, die vooral zichzelf moet redden. Deze Radar brengt dat geredder in woord en beeld.

Toekomst

Limburgs toekomst ligt buiten de provinciegrenzen, zoveel staat vast. Om de hoek, in de euregio, dan wel breder, in de grensregio Nederland-Vlaanderen. En Europa zal ook meebepalen. Denk aan de Brexit-effecten die nu nog nauwelijks in te schatten zijn.

Feit

Grenzen als diffuse overgangsgebieden, Limburg heeft er dagelijks mee te maken. In Vaals ga je naar de stad in het buitenland. Wilde zwijnen wroeten waar het ze uitkomt, in Hollandse, Waalse of  Duitse tuintjes. En doorleren doe je in Heerlen, Hasselt of Aken, ongeacht je nationaliteit. Het kost vaak moeite, maar loont wel.

Geschiedenis

De winkel en de natuur in, dat doen grensbewoners wel met regelmaat bij de buren. Cultuur is al een ander verhaal, zakendoen een uitzondering. Het Europese Interreg-programma probeert te stimuleren, maar met gemengd resultaat: "te bureaucratisch".

Opinie

Hier de Limburg-watchers aan het woord. Burgemeester Reg van Loo: 'slecht die grenzen'. Cultuurman Ger Essers: 'zonder taalkennis blijft ons IJzeren Gordijn'. Gouverneur Theo Bovens: 'nationale tegenwind voor de regio'. Vlaming en politicus Jan Peumans: 'cultuurmuur is niet te nemen'.

Sluiten

Eigen zwijn eerst

Eigen zwijn eerst
Eigen zwijn eerst
Auteur
Ruben Weekers
Bron
Interviews Wim grave, Hubert Mackus, Pascalle Persquin
Datum
01-05-2018
4
Open item
Reageer op dit item

Het stikt van de wilde zwijnen in Limburg. Jagers vragen om meer mogelijkheden zoals drukjacht en ontheffingen. Vanwege de rijkere jachtcultuur en de soepelere wetgeving in Duitsland, jaagt zeventig procent van de Limburgse jagers wel eens over de grens. Gedeputeerde Hubert Mackus (Natuurbeleid) pleit voor betere afstemming met de Duitsers.

 

 

De noodzaak is er, zo doen de cijfers van de Nederlandse Jagersvereniging geloven: in 2017 waren in Limburg 78 aanrijdingen met wilde varkens. De totale schadepost aan landbouwgewassen zou 90.609 euro bedragen. Voor de goede orde: in Limburg mogen de dieren officieel alleen in de Meinweg en Meerlebroek voorkomen, daarbuiten geldt de nuloptie, oftewel: daar mogen alle zwijnen geschoten worden.

De provincie vestigt haar hoop op de 1.800 jagers die Limburg telt. Deze jagers willen meer mogelijkheden om de zwijnen te bejagen. Zoals (kleine) drukjachten, die in Duitsland wel zijn toegestaan. In Nederland moeten jagers het doen met de aanzitjacht; ze zitten dan enkele meters boven de grond in een mobiele jachthut van waaruit ze de zwijnen beschieten. ‘’De verschillen tussen de regelgeving voor de jacht in Nederland en Duitsland zijn enorm’’, zegt Wim Grave, bestuursvoorzitter van de Limburgse tak van de Nederlandse Jagersvereniging.

Zeventig procent
Volgens Grave gaan veel Limburgse jagers soms over de grens jagen. ‘’Ik heb wel eens getallen van zeventig procent gehoord.’’ Dit komt volgens hem mede door de rijke Duitse jachtcultuur. Hij maakt een vergelijking met vakantiegangers. “Je kunt in Nederland aan het strand gaan liggen maar ook in Spanje.”

Of een soepelere regelgeving in Limburg ervoor zou zorgen dat minder jagers de grens overgaan, gelooft hij niet zo. ‘’Er zijn jagers die een huisje in de Eiffel hebben of daar mensen kennen. Er zullen altijd Limburgse jagers zijn die over de grens gaan jagen.’’

Wilde zwijnen trekken zich in elk geval weinig van de grens aan, weet ook gedeputeerde Hubert Mackus. Hij vindt dat de afstemming met de Duitsers beter moet. De uitdijende zwijnenpopulatie noemt hij een gezamenlijk probleem. Hij wil overleg voeren met de Duitsers hoe dit grensoverschrijdend aan te pakken: ''Die afstemming moet beter.’’

Maakt hij zich zorgen over Limburgse jagers die de grens oversteken terwijl ze hard nodig zijn in eigen provincie? ''Ik ga natuurlijk niemand verbieden om over de grens te gaan jagen. Wel is het zaak om voldoende jagers hier in Limburg te hebben. De jachtcultuur moeten we daarom behouden in Limburg. Het mag geen elitesport worden, het moet laagdrempelig blijven.’’Meer mogelijkheden
De Limburgse jagers verzochten Mackus in een notitie om veranderingen in de regelgeving voor zwijnenjacht. Zo willen ze onder andere tegemoetkomingen in opleiding- en materiaalkosten, de mogelijkheid tot relatief kleine drukjachten (tactiek waarbij jagers de zwijnen opdrijven) en toegang tot alle Limburgse gebieden waar de zwijnen voorkomen. Kan de populatie zo worden beteugeld? Jager Wim Grave: ‘’Ik denk het wel, op den duur is er dan een aantal dat beheersbaar is.’’

Gedeputeerde Mackus staat welwillend tegenover de notitie: ‘’Ik denk dat het noodzakelijk is om de wensen van de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging in te willigen. Niet over alle zaken hebben wij de beslissingsbevoegdheid. De mogelijkheid tot drukjachten wordt bijvoorbeeld bepaald door het Rijk, daar gaan we dus overleg over voeren. Wel willen we de jagers verder tegemoet komen in hun opleiding- en materiaalkosten en gaan we in gesprek met terreineigenaren voor plaatsing van mobiele jachthutten op hun terrein.’’

Wim Grave wijst nog op een mogelijke meevaller: ''Als we volgend jaar een strenge winter krijgen, verminderd de populatie ook aanzienlijk.’’

Niks doen
Pascale Plusquin, statenlid voor de Partij van de Dieren in de Provincie, ziet geen heil in het afschieten van de zwijnen: ‘’Als je het nou eens een paar jaar met rust laat, past die populatie zich aan op het beschikbare voedsel.’’ Ze baseert zich hierbij op een onderzoek van het Wageningse Research Instituut van Groene Ruimte uit 2002. In het onderzoek wordt beschreven hoe een voedselschaarste als gevolg van overpopulatie kan leiden tot een geboorteafname. De zwijnen worden dan minder vaak (of niet) drachtig doordat ze minder energie hebben door minder voedsel. Daarbij denkt Plusquin dat juist door het afschot het aantal ongelukken toeneemt: ‘’Doordat ze worden opgejaagd en vervolgens andere gebieden opzoeken neemt de kans op aanrijdingen toe.’’ Daarbij vindt ze het bezwaarlijk dat boeren geen preventieve maatregelen (hoeven te) treffen: ‘’Met een schriklintje of raster kun je al een heleboel schade voorkomen.''

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Eigen zwijn eerst - De Grens - Thema's