Sluiten
RadarLimburg
De Grens
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Limburg, een regio met veel gezichten, vervlochten met vier naties, culturen en talen. Met piketpaaltjes op willekeurige locaties, geslagen bij een reeks vredes, verdragen en verordeningen. Voor iedereen een perifere regio, die vooral zichzelf moet redden. Deze Radar brengt dat geredder in woord en beeld.

Toekomst

Limburgs toekomst ligt buiten de provinciegrenzen, zoveel staat vast. Om de hoek, in de euregio, dan wel breder, in de grensregio Nederland-Vlaanderen. En Europa zal ook meebepalen. Denk aan de Brexit-effecten die nu nog nauwelijks in te schatten zijn.

Feit

Grenzen als diffuse overgangsgebieden, Limburg heeft er dagelijks mee te maken. In Vaals ga je naar de stad in het buitenland. Wilde zwijnen wroeten waar het ze uitkomt, in Hollandse, Waalse of  Duitse tuintjes. En doorleren doe je in Heerlen, Hasselt of Aken, ongeacht je nationaliteit. Het kost vaak moeite, maar loont wel.

Geschiedenis

De winkel en de natuur in, dat doen grensbewoners wel met regelmaat bij de buren. Cultuur is al een ander verhaal, zakendoen een uitzondering. Het Europese Interreg-programma probeert te stimuleren, maar met gemengd resultaat: "te bureaucratisch".

Opinie

Hier de Limburg-watchers aan het woord. Burgemeester Reg van Loo: 'slecht die grenzen'. Cultuurman Ger Essers: 'zonder taalkennis blijft ons IJzeren Gordijn'. Gouverneur Theo Bovens: 'nationale tegenwind voor de regio'. Vlaming en politicus Jan Peumans: 'cultuurmuur is niet te nemen'.

Sluiten

Gouverneur: samenwerken!

Gouverneur: samenwerken!
Gouverneur: samenwerken!
Auteur
Sanne Timmerman
Bron
Interview Theo Bovens
Datum
01-05-2018
4
Open item
Reageer op dit item

De Limburgse gouverneur Theo Bovens vindt dat er meer samengewerkt moet worden met de buurlanden België en Duitsland. Dat is lastig omdat de regering in Den Haag daar niet altijd aan meewerkt. ''Er waait een nationalistische wind door Nederland.’’

 

 

Zelf is hij in zijn vrije tijd veel te weinig te vinden over de grens. Maar dat ligt vooral aan zijn schaarse vrije uren. Dat een bezoek over de grens de moeite waard is, daar is Theo Bovens (58) heilig van overtuigd. ‘’Veel Nederlanders denken dat de mogelijkheden bij de grens ophouden. Vaak staan taal en cultuur daarbij in de weg.” Vooral het bedrijfsleven laat veel kansen liggen. “En dat moet beter’’, vindt hij. 

Maar dan moeten wetten en regels in het grensgebied beter op elkaar worden afgestemd, vindt de gouverneur. En daar wringt de schoen. Want in Den Haag heeft men nauwelijks oog voor de grenzen en de problematiek daaromtrent. “Wat goed is voor Amsterdam hoeft nog niet goed te zijn voor de grensregio’s”, zegt hij. Het zou kunnen helpen om de bal via Europa te spelen maar hij bespeurt dat er juist steeds minder animo is om zaken via Europa te regelen: “Er waait een nationalistische wind door Nederland. Eerder dan een internationale wind in ieder geval.''

Politieke agenda
Toch heeft Theo Bovens goede hoop op veranderingen: ‘’Samenwerking met de buurlanden krijgt een prominentere rol op de politieke agenda. Die staat bijvoorbeeld ook in het regeerakkoord van de Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen. Vorig jaar ben ik met de Duitse deelstaatminister-president Armin Laschet naar premier Rutte gegaan om  grensoverschrijdende samenwerking op de agenda te krijgen. Resultaat hiervan is dat er nu geïnventariseerd wordt wat de voornaamste knelpunten zijn. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog staat samenwerking met de buurlanden weer in het regeerakkoord. En er is een speciale staatssecretaris voor buurlandenbeleid, de Limburger Raymond Knops.” Wat de gouverneur betreft kan er winst worden geboekt als het gaat om grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes, het erkennen van diploma’s over en weer en het uitbreiden van justitiële bevoegdheden.

Het verschil in taal staat samenwerking te vaak in de weg, ziet Bovens. ‘’Apart wel’’, vindt hij. “Want vijftig jaar geleden ging dat een stuk beter. Destijds werd er ook veel meer naar de Duitse televisie gekeken. De taalbarrière is alleen maar groter geworden.” En dat terwijl er volgens hem veel kansen liggen voor het bedrijfsleven. ‘’Mits die taalbarrière geslecht wordt.’’ Als voorbeeld noemt hij het tekort aan kinderjuffen in het Duitse onderwijs. ‘’Daar zouden wij in kunnen voorzien, maar dan moeten de opleidingen er wel voor zorgen dat ze op een adequaat niveau Duits spreken.’’ 

Denkt u dat daar op korte termijn verbetering in komt?
‘’Ik ben daar nog niet optimistisch in. De achterstand is groot momenteel. Er is namelijk al een hele generatie die zonder Duits is opgegroeid, zij zullen het Duits niet aan hun kinderen doorgeven. De economie is er eigenlijk ook te goed voor momenteel. Iedereen kan in Nederland werken, de noodzaak is er niet. Daarbij denk ik dat de aandacht voor de Engelse taal overdreven wordt. Door televisie, radio en computer leren kinderen vanzelf al Engels. In plaats daarvan zouden scholen meer aandacht kunnen besteden aan Duits of Frans. Desnoods zeg je in een strook van vijftig kilometer bij de grens: hier moet iedereen de buurtaal kunnen verstaan.’’

Hoe kan het dat Nederlandse studenten niet of nauwelijks over de grens een opleiding volgen? Er studeren maar ongeveer tweehonderd Nederlandse studenten aan de Akense RWTH-universiteit.
‘’Dat heeft met twee dingen te maken. Enerzijds met het niveau van Duits dat je moet beheersen om er te kunnen studeren. Anderzijds is de aanmeldingsprocedure lastig, je moet je al aanmelden als je nog eindexamen doet in Nederland. Eigenlijk zou je dan dus een jaar moeten wachten voordat je er aan de slag kunt.’’

Vindt u niet dat de Provincie daar een taak in heeft?
‘’In ons internationaliseringsbeleid hebben we opgenomen dat we Limburgers zo veel mogelijk opleiden tot wereldburger. We promoten het studeren over de grens dus wel degelijk; universiteiten zoals Hasselt en Leuven brengen we over het voetlicht. De universiteit van Luik is alleen iets moeilijker vanwege de Franse taal. Het zou de grens doen vervagen, als er steeds meer mensen gaan studeren, als er één economische ruimte ontstaat.’’

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Gouverneur: samenwerken! - De Grens - Thema's