Sluiten
RadarLimburg
De Grens
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Limburg, een regio met veel gezichten, vervlochten met vier naties, culturen en talen. Met piketpaaltjes op willekeurige locaties, geslagen bij een reeks vredes, verdragen en verordeningen. Voor iedereen een perifere regio, die vooral zichzelf moet redden. Deze Radar brengt dat geredder in woord en beeld.

Toekomst

Limburgs toekomst ligt buiten de provinciegrenzen, zoveel staat vast. Om de hoek, in de euregio, dan wel breder, in de grensregio Nederland-Vlaanderen. En Europa zal ook meebepalen. Denk aan de Brexit-effecten die nu nog nauwelijks in te schatten zijn.

Feit

Grenzen als diffuse overgangsgebieden, Limburg heeft er dagelijks mee te maken. In Vaals ga je naar de stad in het buitenland. Wilde zwijnen wroeten waar het ze uitkomt, in Hollandse, Waalse of  Duitse tuintjes. En doorleren doe je in Heerlen, Hasselt of Aken, ongeacht je nationaliteit. Het kost vaak moeite, maar loont wel.

Geschiedenis

De winkel en de natuur in, dat doen grensbewoners wel met regelmaat bij de buren. Cultuur is al een ander verhaal, zakendoen een uitzondering. Het Europese Interreg-programma probeert te stimuleren, maar met gemengd resultaat: "te bureaucratisch".

Opinie

Hier de Limburg-watchers aan het woord. Burgemeester Reg van Loo: 'slecht die grenzen'. Cultuurman Ger Essers: 'zonder taalkennis blijft ons IJzeren Gordijn'. Gouverneur Theo Bovens: 'nationale tegenwind voor de regio'. Vlaming en politicus Jan Peumans: 'cultuurmuur is niet te nemen'.

Sluiten

Limburg en Brexit

Limburg en Brexit
Limburg en Brexit
Auteur
Monique Holtackers
Bron
Huub Narinx
Datum
12-09-2018
4
Open item
Reageer op dit item

Wat betekent de Brexit voor het Limburgse bedrijfsleven? Zelfs bij autofabrikant VLD Nedcar in Born, dat honderd miljoen euro omzet via het Verenigd Koninkrijk, moeten ze het antwoord schuldig blijven. Zo lang er nog geen akkoord over de uittreding is.

 

 

 

Lange rijen vrachtwagens voor de grens met het Verenigd Koninkrijk (VK). Producten die daardoor minder vers zijn. Hoge invoerrechten en dus duurdere producten. Extra personeel dat bekostigd moet worden vanwege extra procedures. Is dat wat ondernemend Limburg staat te wachten? De Brexit raakt Nederland hard, omdat de Nederlandse economie in vergelijking met andere landen van de EU, meer met de economie van het Verenigd Koninkrijk (VK) via handel verweven is.

Vrije handel?
Het Centraal Plan Bureau stelt zelfs dat in 2030 de kosten voor Nederland oplopen tot zo’n 10 miljard euro. Limburg is qua export in grootte de vierde provincie in Nederland die handel drijft met de Britten, 11,4 procent van de handel doen we met de Britten. Voor koploper Noord-Holland is dat 12,3 procent. “We pleiten daarom voor een douane-unie”, zegt Huub Narinx, directeur van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). Dat zou in ieder geval betekenen dat het vrije verkeer van goederen wordt gehandhaafd en er geen invoerrechten en douaneheffingen betaald gaan worden.

Onduidelijkheid
Grondstoffenindustrieën (groenten, voedsel, hout, visserij) worden het meest worden getroffen door de Brexit. Volgens een rapport van het KMPG werd in 2016 voor 8,6 miljard euro aan deze producten geëxporteerd naar het VK. Deze handel kan het lastig krijgen door extra douane-maatregelen. Er zouden honderden extra mensen nodig zijn om nieuwe processen in goede banen te leiden. Narinx geeft aan dat het lastig is om de situatie voor Limburg specifiek uit te lichten, omdat er nog geen akkoord is tussen de EU en de VK. “Deze onduidelijkheid is moeilijk voor Limburgse ondernemers. Er komt een grens bij, dat is zeker. Maar we zitten echt nog in de onderzoekende fase. En zelfs mét een douane-unie, waarin bijvoorbeeld een vrij verkeer van goederen mogelijk is, krijgen we toch te maken met extra formaliteiten bij de grens. Dit leidt altijd tot tijdverlies, ook al kan tegenwoordig veel digitaal.”

Lees meer

300 euro per jaar
Limburgse ondernemers maken zich zorgen of ze straks niet langer aan de grens staan met hun (verse) producten, vanwege extra douanecontroles. Andere zorgen zijn de lage koers van het Britse pond, de mogelijke hoge douaneheffingen die dreigen voor Nederlandse producten en de kans dat veel regels die nu gelijk zijn voor de Britse- en de EU-markt in de toekomst uiteen gaan lopen, bijvoorbeeld voor controle op plantenziekten of technische productvoorschriften. De hele situatie blijft waarschijnlijk spannend tot 29 maart 2019, dat is het moment wanneer er een officieel uittredingsakkoord moet liggen. Als er geen akkoord komt, is er sprake van een ‘harde’ Brexit en zal Nederland tegen veel kosten aanlopen. KPMG heeft onderzocht dat een ‘harde’ Brexit elke werkende Nederlander tot 2030 zo’n 300 euro per jaar gaat kosten.

Wat dat voor een bedrijf als VDL Nedcar in Born zal betekenen is nog niet te zeggen, laat woordvoerder Miel Timmers weten. “Voor ons is het Verenigd Koninkrijk belangrijk, maar niet het belangrijkste land.” Duitsland is uiteraard de grootste markt omdat de export van auto’s over de hele wereld verloopt via moederbedrijf BMW (totale omzet 3 miljard euro), de handel met het VK beloopt zo’n 10 miljoen en dan gaat het vooral om onderdelen en automatische productielijnen. Timmers: “Zo lang er geen akkoord is kunnen we niet inschatten wat de gevolgen van de Brexit voor ons zullen zijn.”

Hulp
Samen met de overkoepelende werkgeversorganisatie VNO-NCW helpt het LWV ondernemers zich zoveel mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van de Brexit: de website www.hulpbijbrexit.nl is opgericht en op 5 juni 2018 organiseert het LWV samen met de VNO-NCW een symposium voor ondernemers in Roermond. Ook hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een speciale Taskforce Brexit ingesteld van leden die regelmatig bij elkaar komen met oog op de Nederlandse positie. Narinx: “We geven voorlichting aan ondernemers door ze van de juiste informatie te voorzien, zodat ze hun organisatie klaar kunnen maken voor dat wat komen gaat. We pleiten daarbij voor een douane-unie met de VK en één transitiemoment.”

Kansen
Narinx ziet ook kansen voor Limburg. De Brexit kan er volgens hem toe leiden dat meer bedrijven uit het VK gaan vertrekken. “Nederland kan dan een aantrekkelijke optie zijn en onderschat de centrale ligging van Limburg niet. Het is daarom belangrijk dat we de relatie met het VK goed houden.”

Impact niet in te schatten
Dat de Brexit grote gevolgen zal hebben voor Nederland en dus ook Limburgse ondernemers staat buiten kijf. In 2015 importeerde Nederland voor 38 miljard euro aan goederen naar het Britse Koninkrijk. Landelijk zijn er 200.000 banen mee gemoeid. Daarnaast heeft Nederland 177 miljard aan investeringen uitstaan in de VK. “Een soepele markttoegang voor handel en investeringen is dus essentieel voor de toekomst”, aldus Narinx.

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Limburg en Brexit - De Grens - Thema's