Sluiten
RadarLimburg
De Grens
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Limburg, een regio met veel gezichten, vervlochten met vier naties, culturen en talen. Met piketpaaltjes op willekeurige locaties, geslagen bij een reeks vredes, verdragen en verordeningen. Voor iedereen een perifere regio, die vooral zichzelf moet redden. Deze Radar brengt dat geredder in woord en beeld.

Toekomst

Limburgs toekomst ligt buiten de provinciegrenzen, zoveel staat vast. Om de hoek, in de euregio, dan wel breder, in de grensregio Nederland-Vlaanderen. En Europa zal ook meebepalen. Denk aan de Brexit-effecten die nu nog nauwelijks in te schatten zijn.

Feit

Grenzen als diffuse overgangsgebieden, Limburg heeft er dagelijks mee te maken. In Vaals ga je naar de stad in het buitenland. Wilde zwijnen wroeten waar het ze uitkomt, in Hollandse, Waalse of  Duitse tuintjes. En doorleren doe je in Heerlen, Hasselt of Aken, ongeacht je nationaliteit. Het kost vaak moeite, maar loont wel.

Geschiedenis

De winkel en de natuur in, dat doen grensbewoners wel met regelmaat bij de buren. Cultuur is al een ander verhaal, zakendoen een uitzondering. Het Europese Interreg-programma probeert te stimuleren, maar met gemengd resultaat: "te bureaucratisch".

Opinie

Hier de Limburg-watchers aan het woord. Burgemeester Reg van Loo: 'slecht die grenzen'. Cultuurman Ger Essers: 'zonder taalkennis blijft ons IJzeren Gordijn'. Gouverneur Theo Bovens: 'nationale tegenwind voor de regio'. Vlaming en politicus Jan Peumans: 'cultuurmuur is niet te nemen'.

Sluiten

Veehouderijen verhuizen

Veehouderijen verhuizen
Veehouderijen verhuizen
Auteur
Ruben Weekers
Bron
Interviews Hubert Mackus, Cor de Nijs
Datum
01-05-2018
4
Open item
Reageer op dit item

De nieuwe regelgeving omtrent de uitstoot van fijnstof door veehouderijen verschilt van provincie tot provincie. In Brabant zijn de eisen waaraan de boeren moeten voldoen strenger dan in Limburg. ‘’Ik kan zo tien Brabantse boeren aanwijzen die zijn verhuisd vanwege de regelgeving.’’

 

 

 

 

 

 

Mensen die in de buurt van een veehouderij wonen, hebben meer kans op luchtwegaandoeningen. Dat wijzen meerdere onderzoeken van het RIVM (Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) uit. De Provincies Limburg en Brabant stelden daarom de afgelopen jaren nieuwe regels op voor veehouderijen en hun ammoniak- en fijnstofuitstoot. Deze regelgeving loopt echter niet synchroon; Brabantse veehouderijen ondervinden strengere maatregelen en dienen eerder te voldoen aan de nieuwe normen. 
Een voorbeeld van de verschillen in regelgeving is de staldering;  het slopen van boerenbedrijven die tegen dorpskernen gevestigd zijn om ze vervolgens in het buitengebied op te bouwen. De Provincie Brabant ziet heil in deze maatregel, Limburg niet. Een ander verschil is de fijnstofstofverordening. De Provincie Brabant vervroegde het ultimatum van de reductie van 85 procent minder ammoniakuitstoot. Eerst was het 2028, nu 2022. In Limburg ligt dit ultimatum vooralsnog op 2030. Verder heeft het Brabantse provinciebestuur een stop op geitenhouderijen afgekondigd, geiten zouden namelijk flink bijdragen aan vervuiling van de lucht. In Limburg is dit -op de gemeente Nederweert na- niet van kracht. Door de soepelere regelgeving aan Limburgse kant wordt daarom gevreesd voor een massale trek van Brabantse boeren naar Limburg. Cijfers hierover zijn niet voorhanden; zowel de Brabantse en Limburgse boerenbelangenorganisaties ZLTO en LLTB als de Provincie Limburg weten niet hoeveel Brabantse boeren de oversteek al hebben gemaakt of nog gaan maken.

Brabantse boeren
Cor de Nijs van Kerngroep Limburg Gezonder, ziet de bui al hangen: ‘’Omdat Brabant door hun regelgeving niet langer aantrekkelijk is voor veehouders, verhuizen zij naar over de grens. Zelf weet ik alleen al tien Brabantse boeren aan te wijzen in mijn eigen (Limburgse red.) gemeente.’’ De enige oplossing waar het netwerk vertrouwen in heeft, is vermindering van de veestapel. ‘’Tachtig procent van alle dierlijke producten exporteren we naar het buitenland. Wij voorzien dus ook in de behoefte van vlees voor bijvoorbeeld China en Rusland, daar betalen wij de rekening voor. Als je behoeftegericht gaat produceren nemen de nadelen ook automatisch af.’’

Over de Brabantse regelgeving zegt de Limburgse gedeputeerde Mackus (landbouw): ''De Brabantse Provincie heeft besloten heel hard aan de knoppen te gaan draaien. Ze stellen maatregelen op die voor alle veehouders gelden. Wij kiezen ervoor om per individu te gaan kijken.’’ Hij noemt hierbij de ‘stilzittende’ boeren: ‘’Veehouders die de afgelopen jaren geen enkele investering hebben gedaan op het gebied van innovatie benaderen we anders dan veehouders die dat wel hebben gedaan.’’ Mackus onderschrijft het moeilijke aspect van de situatie: ‘’Je zit al snel tussen het wal en schip; enerzijds wil je de boeren niet kaalplukken, anderzijds wil je een gezond leefklimaat.’’

Ondanks herhaaldelijke verzoeken wilde de Brabantse gedeputeerde Spierings (Land- en Tuinbouw en Veehouderij) niet reageren.

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Veehouderijen verhuizen - De Grens - Thema's