Sluiten
RadarLimburg
Heerlen
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Heerlen lijkt klaar voor de wederopstanding. Ooit een van de rijkste steden van Nederland, heeft de stad nu te maken met krimp, leegstand, werkloosheid en een imagoprobleem door bijvoorbeeld het roemruchte drugsverleden. Maar er wordt gebouwd in Heerlen en gesloopt. Van alle kanten stromen miljoenen euro's naar Parkstad Limburg voor nieuwe impulsen en nieuw elan. De redactie van RadarLimburg toog naar Heerlen, sprak met burgers en smaakmakers en presenteert de inhoud via film, foto's, interviews, vlog, podcast, scenario, onderzoek en animatie. 

 

Toekomst

Er zijn genoeg kansen in Heerlen, vraag maar aan IBA-directrice Kelly Regterschot, gedeputeerde Eric Geurts of raadslid Roel Leers. Maar Jo Coenen, architect, aanvankelijk verbonden als supervisor van IBA spreekt van een gemiste kans. 

Feit

Heerlen krijgt maarliefst veertig miljoen van de Rijksoverheid om de regio uit het slop te halen. Hoewel de herindeling is afgeblazen, zal Heerlen zich nadrukkelijker moeten profileren als centrumstad, vindt bijvoorbeeld gedeputeerde Ger Koopmans.

Geschiedenis

De steenkolenmijnen zorgden zo'n zestig jaar lang voor welvaart in Oostelijk Zuid-Limburg. Toen de mijnen gesloten werden, begonnen de problemen. 

Opinie

Roemrucht is het heroïnetijdperk in Heerlen. In de jaren zeventig waren er zo'n vijftienhonderd harddrugsverslaafden, dat aantal is nu tot minder dan de helft terug gebracht. Nog altijd worstelt de stad met een drugs-imago. Daarom fotografeerde Mat Snijders juist de mooiste plekken van Heerlen.

Sluiten

'Alles oplossen is een utopie'

Ger Koopmans over veertig miljoen
Ger Koopmans over veertig miljoen
Auteur
Ruben Weekers
Bron
Interview Ger Koopmans
Datum
19-12-2018
4
Open item
Reageer op dit item

Op het gebied van sociaaleconomische armoede spant de regio Parkstad de Nederlandse kroon. Gedeputeerde Ger Koopmans vindt het daarom niet meer dan logisch dat dit gebied het maximale subsidiebedrag (veertig miljoen) kreeg uit de regio-envelop van het Rijk. Het geld wordt voornamelijk ingezet voor stedelijke vernieuwing en duurzaamheid. Maar is dit de oplossing voor sociaaleconomische armoede?

Op het gebied van sociaaleconomische armoede spant de regio Parkstad de Nederlandse kroon. Gedeputeerde Ger Koopmans vindt het daarom niet meer dan logisch dat dit gebied het maximale subsidiebedrag (veertig miljoen) kreeg uit de regio-envelop van het Rijk. Het geld wordt voornamelijk ingezet voor stedelijke vernieuwing en duurzaamheid. Maar is dit de oplossing voor sociaaleconomische armoede?

Voor Heerlen betekent deze subsidie dat het project Hogerop Heerlerbaan van start gaat. Hierdoor kunnen ouderen langer thuis wonen met behulp van technologische gezondheidsondersteuning; denk hierbij aan een robot die medicijnen verstrekt of een oven met tijdslot. Verder moet Heerlen een nadrukkelijkere centrumfunctie in de Parkstad-regio krijgen. Dit gebeurt door leegstaande winkel- en kantoorpanden te slopen en/of te transformeren naar stadswoningen die starters moeten aantrekken. Verder moet er meer groen komen in de openbare ruimte en zal het urban-imago nadrukkelijker naar voren komen. Hoe? Op het gebied van culturele zichtbaarheid moet het Romeinse verleden zichtbaar worden en krijgen bestaande rijksmonumenten -afkomstig uit de tijd van de mijnindustrie- een andere bestemming. De binnenstad wordt
compacter doordat fietsers en voetgangers meer (parkeer)ruimte krijgen ten koste van auto’s.

De algemene doelstellingen voor de regio Parkstad hangen voornamelijk samen met stedelijke vernieuwing. De bedoeling is dat er grofweg 1500 huizen worden gesloopt, 750 huizen worden ouderdomsbestendig gemaakt en er komen 75 woonvormen voor bijzondere doelgroepen bij.
Duurzaamheid was een belangrijk criterium in het toekennen van de subsidie. Deze verduurzaming wordt vooral toegepast in huishoudens in Parkstad. Zo krijgen 7.250 huishoudens zonnepanelen en krijgen 8.600 huishoudens een aansluiting op het zogenoemde ‘Mijnwater’; een alternatief voor verwarming vanuit grondwater in plaats van aardgas. In totaal 1.500 woningen worden dusdanig geïsoleerd dat de huiseigenaren lagere energiekosten hebben.


Het Rijk stelde in totaal tweehonderd miljoen euro ter beschikking voor de sanering van regio’s met sociaaleconomische armoede in Nederland. Achtentachtig aanvragen werden ingediend, slechts twaalf gehonoreerd. De regio Parkstad sleepte het maximum bedrag in de wacht. ‘’Het is een combinatie van een goed plan indienen en de ernst die in de regio speelt’’, zegt Koopmans, ‘’en natuurlijk de politieke noodzaak na de mislukte herindeling.’’ Zijn plan om de gemeenten Heerlen en Landgraaf te laten fuseren mislukte omdat minister Kasja Ollongren vond dat er te weinig draagvlak was in de gemeente Landgraaf.  ‘’Toen de minister me opbelde met dat bericht heb ik meteen gezegd: u kunt deze regio niet in de kou laten staan.’’ Daar werd volgens Koopmans de fundering gelegd voor de ontvangen subsidie.

Toch is de subsidie van de overheid slechts een duit in het zakje. Voorwaarde van de toekenning was namelijk dat er al een flink bedrag voorhanden was. En dat was er: de Parkstadgemeenten, de provincie en IBA (Internationale Bau Ausstellung) hoestten gezamenlijk honderd miljoen euro op. Verschillende woningcorporaties, energiemaatschappijen  en andere particulieren leveren het grootste aandeel: tweehonderdzestig miljoen.

‘’Mensen domweg geld geven werkt niet’’, betoogt Koopmans. ‘’Tegelijkertijd werkt het ook niet om alleen de fysieke omstandigheden te verbeteren. Het moet een combinatie zijn van die twee.’’ Als voorbeeld draagt hij de Kerkraadse wijk Heillust aan. ‘’De kerk is daar verbouwd tot gemeenschapshuis waar onder andere mensen met een beperking worden geholpen om aan het werk te geraken. Er is dus een plek gecreëerd die de sociale samenhang bevordert.’’
Koopmans ziet dat dit soort initiatieven een indirecte werking hebben op de sociaaleconomische armoede. ‘’Als je je ’s morgens al moet douchen in een beschimmelde badkamer is dat geen stimulans om vervolgens op tijd naar je werk te gaan.’’ Of alle problemen opgelost worden door deze gelden, is volgens Koopmans een utopie. ‘’Deze problematiek bestaat al meerdere generaties, het speelt al tijden en zal nog lang spelen.’’


 

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Ger Koopmans over veertig miljoen - Heerlen - Thema's