Sluiten
RadarLimburg

Jong in Limburg

Terug naar overzicht
Jong in Limburg
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Hoe kijken jongeren naar de wereld om hen heen? Hoe voelen ze zich, hoe zien ze de toekomst? De redactie van RadarLimburg, met vooral jonge journalisten, ging op onderzoek uit, uiteraard bij leeftijdgenoten. We spraken er bijna veertig. 

Toekomst

Gaan we in de toekomst meer in het Limburgs praten? Als het aan streektaalconsulent van Limburg, Ton van de Wijngaard, ligt wel. Redacteur Laura Mennen hield haar eigen vlieggedrag tegen het licht en schrok. Moet ze in de toekomst minder vaak het vliegtuig nemen?

Feit

Youtube-talent Emma Keuven is dagelijks bezig met Youtube filmpjes maken, podcasts opnemen en Instagram stories delen. Hoe verdien je als influencer je geld? De 34-jarige Tom Grond bewijst dat je de hele wereld kunt rondreizen en er geld mee kunt verdienen.

Geschiedenis

Erwin Mertens (23) uit Nederweert-Eind vertelt over zijn ervaringen met de Limburgse drugswereld. Vluchteling-student Elias Albeirakdar (22) kwam in 2017 naar Nederland, maar kan ieder moment teruggestuurd worden naar zijn moederland Syrië. Ook nam RadarLimburg een kijkje in 'Jaimy's Kitchen'.

Opinie

RadarLimburg sprak met vier jonge politici over Limburg. Jongeren Netwerk Limburg organiseert projecten voor jongeren in de provincie. Hoezeer zijn studenten betrokken bij Limburg?

Sluiten

‘Limburg verliest greep op loverboyproblemen'

Grote zorgen over seksuele uitbuiting
Grote zorgen over seksuele uitbuiting
Auteur
Monique van de Ven & Koos Vaes
Bron
Helse Liefde, Comensha, Bureau Jeugdzorg, politie Limburg, Veilig Thuis
Datum
27-06-2019
21
Open item
Reageer op dit item

Politie en hulpverlening verliezen het zicht op seksuele uitbuiting. Er worden te weinig misstanden gesignaleerd en gemeld. Veilig Thuis in Limburg krijgt amper meldingen binnen. CoMensha, de landelijke organisatie tegen mensenhandel, maakt zich grote zorgen. Bureau Jeugdzorg Limburg meent dat de situatie ‘veel schrijnender’ is dan we zien. Het Limburgse expertisecentrum Helse Liefde spreekt van een ‘dramatische ontwikkeling in een provincie die eerst een voorbeeldrol had’.

Laatste reacties
Loes van Asten Morlog 03/07/2019 14:08
cristina 03/07/2019 00:48

Politie en hulpverlening verliezen het zicht op seksuele uitbuiting. Er worden te weinig mistanden gesignaleerd en gemeld. Veilig Thuis in Limburg krijgt amper meldingen binnen. CoMensha, de landelijke organisatie tegen mensenhandel, maakt zich grote zorgen. Bureau Jeugdzorg Limburg meent dat de situatie ‘veel schrijnender’ is dan we zien. Het Limburgse expertisecentrum Helse Liefde spreekt van een ‘dramatische ontwikkeling in een provincie die eerst een voorbeeldrol had’.

Het jaarverslag van CoMensha moet nog verschijnen maar directeur-bestuurder Ina Hut laat alvast weten dat het aantal meldingen van mensenhandel in Nederland vorig jaar met ruim een kwart is gedaald (in 2017 waren het er 1076). Dat lijkt heel goed nieuws. ‘’Zeker weten van niet’’, zegt Hut resoluut. ‘’Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat één op de zes of zeven slachtoffers niet wordt gezien’.

Te veel regels

Volgens Hut hebben we te weinig oog voor de uitbuiting van mensen, is de melding bij hulporganisaties te versnipperd, moet de politie meer aandacht besteden aan opsporing en moeten er meer zaken voor de rechter komen. De reorganisatie van de politie is er volgens haar mede debet aan dat er minder aandacht is voor mensenhandel. Daarnaast komen er op verschillende plekken meldingen binnen (politie, jeugdzorg, ggz, Veilig Thuis) en worden ze niet allemaal doorgegeven aan het landelijke Coördinatiecentrum Mensenhandel, CoMensha. ''Hulporganisaties melden alleen als ze een toestemmingsverklaring hebben van het slachtoffer. Doordat ze er niet om vragen of ze die toestemming niet krijgen, worden de slachtoffers niet gemeld en dus niet meegenomen in de landelijke cijfers.''

Volgens Hut moeten er minder meldlijnen komen en hele duidelijke meldroutes. Daarover is Comensha nu in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid. ''Daarnaast is de informatiedeling gewoon slecht. Er is bij organisaties veel koudwatervrees door de aanscherping van de privacywet AVG. De methodes om meisjes en jongens te werven, mogen we niet meer registreren sinds de AVG. We zijn te veel gebonden aan regels.’’ Volgens Hut zijn slachtoffers ook minder bereid om aangifte te doen omdat het proces heel belastend is en weinig veroordelingen oplevert. ‘’Het aantal verhoren moet minder. En er moeten meer verdachten voor de rechter komen. Slachtoffers moeten weten dat het zin heeft om mee te werken.’’  Theo Hendrickx: 'Daders gebruiken meer geweld'

Verkwanseld

Het Limburge expertisecentrum Helse Liefde in Geleen kent de problematiek van loverboys, mensenhandelaars, als niemand anders. In zo’n dertig jaar tijd heeft het heel veel kennis opgebouwd, voorlichting gegeven op scholen, slachtoffers geholpen, gezinnen bijgestaan en hulpverleners van advies voorzien. Directeur Theo Hendrickx: ‘’Limburg had een voorbeeldrol in het land. In opdracht van de provincie hebben we in 2010 het meldpunt ‘aanpak loverboys Limburg’ opgezet. Een meldpunt met daarachter screening door de politie en hulpverlening, wat uitermate effectief werkte. Alles werd gemuteerd, het kleinste vermoeden van. Er werd aan dossieropbouw gedaan. Potentiële slachtoffers kwamen sneller in beeld, hulpverlening kon sneller worden ingeschakeld, vaak met een goed resultaat. Alles werd vastgelegd, ook informatie over de daders. Landelijk werd erkend dat Limburg het beste systeem had, nu weten we nauwelijks nog iets over het aantal – potentiële - slachtoffers. Door politiek gekissebis is alles verkwanseld. Als er geen duidelijke en snelle veranderingen komen dan voorzie ik een dramatische ontwikkeling in de aanpak van loverboyproblemen''.

Eén duidelijk meldpunt

Het omslagpunt kwam volgens de voormalig politieman toen in 2015 veel taken werden ondergebracht bij gemeenten. ‘’Allerlei figuren zijn zich ermee gaan bemoeien. De zorgcoördinatoren mensenhandel zijn weggevallen en er is geen duidelijk herkenbaar meldpunt meer'.' Sinds dit jaar moeten alle gevallen van mensenhandel worden gemeld bij Veilig Thuis in Noord- en Midden-Limburg of in Zuid-Limburg. Professionals weten dat vaak niet en voor het publiek klinkt het onlogisch omdat de naam Veilig Thuis doet denken aan huiselijk geweld. In Zuid-Limburg kan Veilig Thuis het aantal meldingen over seksuele uitbuiting op één hand tellen (allemaal afkomstig van de politie), terwijl Helse Liefde 188 contacten noteerde. Op zoek naar het ‘meldpunt aanpak loverboys’ komen mensen nog altijd terecht bij Helse Liefde. Het regent telefoontjes met verzoeken en adviesaanvragen van hulpverleners, ouders en slachtoffers. Zolang de situatie niet is verbeterd, blijft Helse Liefde iedereen helpen.

Sneller ingrijpen

Volgens Hendrickx is er bij Veilig Thuis ook weinig kennis en expertise over de problematiek van loverboys. De deskundigheid zit bij Helse Liefde, maar het centrum is niet betrokken geweest bij de overheveling van het meldpunt. Sterker nog, Hendrickx en collega's wisten helemaal van niets. ''We hadden al twee maanden te maken met een toename van meldingen, hulpverzoeken en adviesvragen toen we per toeval ontdekten dat Veilig Thuis het Meldpunt had overgenomen. Onbegrijpelijk, want ze kennen en consulteren ons regelmatig.”

Hendrickx pleit voor één duidelijk meldpunt per provincie met een goede registratie zodat je weet wat er gaande is in Limburg. Maar ook het tijdig signaleren van meisjes die ten prooi dreigen te vallen aan mensenhandelaars, moet beter. ‘’Een grote groep hoeft niet zo diep in de problemen te komen als we de signalen eerder oppakken en sneller kunnen ingrijpen. Maar als je vroeg wil signaleren heb je wel kennis nodig, die mis ik op veel plekken.''

In een reactie laat de kersverse ketenregisseur Mensenhandel in Limburg weten dat het meldpunt zal worden 'herijkt'. Een werkgroep maakt zich sterk voor een betere werkwijze van het meldpunt en de bevordering van de expertise bij de werknemers van Veilig Thuis. Ook Helse Liefde maakt deel uit van deze groep. De ketenregisseur is in dienst van de politie en moet samen met alle betrokken partijen de aanpak van mensenhandel versterken.

Meer geweld

De aard van seksuele uitbuiting is volgens Hendrickx grimmiger dan tientallen jaren geleden toen hij als politieman te maken kreeg met loverboys. ‘’Toen ging het grotendeels om het manipulatief verliefd maken, nu is er veel meer geweld. Alle slachtoffers die wij begeleiden spreken van een kort charmeoffensief, daarna werden zij gedwongen tot seksuele handelingen of criminele daden. Al onze slachtoffers zijn verkracht. Onder druk, dreiging en gebruik van drugs kunnen jonge vrouwen in de prostitutie terecht komen.’’

Iedereen die kampt met onzekerheden kan slachtoffer worden, weet Hendrickx uit ervaring. ‘’Alle jongeren in de puberteit zijn kwetsbaar, daar spelen loverboys, mensenhandelaren, heel handig op in. Als je onzeker bent of op zoek bent naar een kick, dan is het zo gebeurd. Het is vaak geen verliefdheid. De slachtoffers vallen voor charisma, een zekerheid die ze zelf niet hebben. Ze ervaren een enorme sterke emotionele binding en kunnen daar bijna niet meer los van raken.’’

RadarLimburg sprak met Fleur (en haar moeder) die op 15-jarige leeftijd in de ban raakte van een 21-jarige jongen die ze online leerde kennen.  

 Lichtpuntje

Een extra kwetsbare groep voor seksuele uitbuiting is de groep jongeren met een gedragsstoornis of een licht verstandelijke handicap. De Limburgse zorggroep Koraal heeft samen met welzijnsorganisatie Lumens een programma ontwikkeld waarmee ze jongeren die seksueel zijn uitgebuit op twee geheime locaties behandelen. Gedurende zes tot negen maanden nemen de jongeren deel aan activiteiten die hen sterk genoeg moeten maken om zelf de regie te nemen.

Daarnaast werkt Koraal aan preventie. De omgeving van jongeren met een licht verstandelijke handicap moet scherper zijn op factoren die het risico op seksuele uitbuiting verhogen. Schooluitval, gezondheidsklachten en gedragsveranderingen kunnen bijvoorbeeld signalen zijn. Die staan nu allemaal uitgewerkt op een lijst, 11VB genaamd, en is bestemd voor familie, scholen en leerplichtambtenaren.

* De naam Fleur is wegens privacy gefingeerd 

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

14:08
Reactie - Loes van Asten Morlog - 03 / 07 / 2019

Jammer dat er naar al die jaren nog steeds geen betere organisaties zijn die dit kunnen opvangen, begeleiden de signalen moeten eerder opgemerkt kunnen worden dat wat er in staat is heel goed. Het zwijgen mag niet meer aangifte doen is belangrijk

00:48
Reactie - cristina - 03 / 07 / 2019

wat een verhaal
en wat moedig van Fleur en haar moeder om dit te vertellen.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Grote zorgen over seksuele uitbuiting - Jong in Limburg - Thema's