Sluiten
RadarLimburg
Klimaat
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Het veranderende klimaat is een van de belangrijkste thema's internationaal. Zo krijgt Heerlenaar Frans Timmermans de leiding over het klimaatbeleid in de Europese Commissie. De redactie van RadarLimburg peilde hier en daar de stand van zaken in eigen provincie. En zie, Hans Heijnen, vertrekkend directeur van de Natuur en Miliefederatie Limburg, heeft het niet zo op windmolens en zonnepanelen, en: "Kernenergie is een optie."

Toekomst

Het klimaat verandert snel. Hebben we kernenergie nodig om onze klimaatdoelen te halen? En is Maastricht Aachen Airport in 2024 klimaatneutraal? In ieder geval moeten we accepteren dat het risico op een wereldwijde infectieziekte groter wordt.

Feit

Jaarlijks komen er twintig nieuwe soorten insecten naar Nederland door klimaatverandering. Dat gaat vanzelf. Je kunt ook wat doen. Je bespaart 910 kiloton CO2 wanneer je elk jaar drie kledingstukken minder koopt. En 1500kg CO2 per jaar wanneer je tien zonnepanelen op het dak van je huis legt.

Geschiedenis

In de jaren tussen 1981-2010 was de gemiddelde jaartemperatuur 10,1°C. Nu ligt die ruim een halve graad hoger. De industrie is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de temperatuurstijging, in Limburg is dat met name Chemelot.

Opinie

Waar is plaats voor een miljoen bomen? En waar komen windmolens en zonnepanelen? De voorzitter van de Limburgse Milieufederatie wil ze niet en is niet vies van kernenergie. Redacteur Laura daagt zichzelf uit een week lang zo klimaatneutraal mogelijk te eten.

Sluiten

Meer reddingsacties door droogte

'Limburg gaat er anders uitzien'
'Limburg gaat er anders uitzien'
Auteur
Monique van de Ven, Koos Vaes
Bron
Waterschap Limburg, Har Frenken, Jan Veltmans (LLTB)
Datum
24-07-2019
8
Open item
Reageer op dit item

Het waterschap Limburg pompt jaarlijks via kanalen zo’n 20 miljoen kubieke meter water de provincie in. Landbouw en natuur profiteren daar van. Maar de afgelopen zomer was het niet genoeg. Vissen en gewassen snakten naar water en legden soms het loodje. Het waterschap rukte een tiental keer uit om zeldzame vissen zoals de beekprik en de modderkruiper te redden. Het is noodhulp. Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat beken droogvallen? Of moeten we met droogte leren leven en accepteren dat bepaalde dieren en gewassen verdwijnen? ''Het buitengebied, maar ook steden, moeten anders worden ingericht om water langer vast te kunnen houden. Limburg gaat er anders uitzien''.

 

 

Het waterschap Limburg pompt jaarlijks via kanalen zo’n 20 miljoen kubieke meter water de provincie in. Landbouw en natuur profiteren daar van. Maar de afgelopen zomer was het niet genoeg. Vissen en gewassen snakten naar water en legden soms het loodje. Het waterschap rukte een tiental keer uit om zeldzame vissen zoals de beekprik en de modderkruiper te redden. Het is noodhulp. Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat beken droogvallen? Of moeten we met droogte leren leven en accepteren dat bepaalde dieren en gewassen verdwijnen? ''Het buitengebied, maar ook steden, moeten anders worden ingericht om water langer vast te kunnen houden. Limburg gaat er anders uitzien''.

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - 'Limburg gaat er anders uitzien' - Klimaat - Thema's