Sluiten
RadarLimburg
Klimaat
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Het veranderende klimaat is een van de belangrijkste thema's internationaal. Zo krijgt Heerlenaar Frans Timmermans de leiding over het klimaatbeleid in de Europese Commissie. De redactie van RadarLimburg peilde hier en daar de stand van zaken in eigen provincie. En zie, Hans Heijnen, vertrekkend directeur van de Natuur en Miliefederatie Limburg, heeft het niet zo op windmolens en zonnepanelen, en: "Kernenergie is een optie."

Toekomst

Het klimaat verandert snel. Hebben we kernenergie nodig om onze klimaatdoelen te halen? En is Maastricht Aachen Airport in 2024 klimaatneutraal? In ieder geval moeten we accepteren dat het risico op een wereldwijde infectieziekte groter wordt.

Feit

Jaarlijks komen er twintig nieuwe soorten insecten naar Nederland door klimaatverandering. Dat gaat vanzelf. Je kunt ook wat doen. Je bespaart 910 kiloton CO2 wanneer je elk jaar drie kledingstukken minder koopt. En 1500kg CO2 per jaar wanneer je tien zonnepanelen op het dak van je huis legt.

Geschiedenis

In de jaren tussen 1981-2010 was de gemiddelde jaartemperatuur 10,1°C. Nu ligt die ruim een halve graad hoger. De industrie is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de temperatuurstijging, in Limburg is dat met name Chemelot.

Opinie

Waar is plaats voor een miljoen bomen? En waar komen windmolens en zonnepanelen? De voorzitter van de Limburgse Milieufederatie wil ze niet en is niet vies van kernenergie. Redacteur Laura daagt zichzelf uit een week lang zo klimaatneutraal mogelijk te eten.

Sluiten

'Kernenergie zou zeker een optie kunnen zijn'

Milieufederatie: kernenergie is een optie
Milieufederatie: kernenergie is een optie
Auteur
Hans Heijnen
Bron
Hans Heijnen
Datum
17-09-2019
3
Open item
Reageer op dit item

Hans Heijnen neemt afscheid als directeur van de Natuur en Milieufederatie Limburg. RadarLimburg vroeg hem in een column nog eens te reflecteren op het veranderende klimaat. Hij wordt er niet blij van als we Limburg volzetten met windmolens en zonnepanelen. Misschien moeten we zonne- en windenergie maar uit het buitenland halen. Of toch kernenergie overwegen.

 

 

Hans Heijnen neemt afscheid als voorzitter van de Limburgse Milieufederatie. RadarLimburg vroeg hem nog eens te reflecteren op het veranderende klimaat. Hij wordt er niet blij van als we Limburg volzetten met windmolens en zonnepanelen. Misschien moeten we zonne- en windenergie maar uit het buitenland halen. Of toch kernenergie overwegen.

Waar ik mee worstel is de vraag wat in Limburg de beste en meest verstandige manier is om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en daarmee de uitstoot van broeikasgassen zoals C02 terug te dringen. Bij de versnelde opwarming van de aarde neemt het gebruik van die brandstoffen een belangrijke rol in. Bij de verbranding ervan komen broeikasgassen vrij die een rol spelen bij de klimaatverandering. Daarnaast draagt het bij aan luchtverontreiniging. Van die C02 nemen wereldwijd planten en oceanen een belangrijk deel op. De rest blijft in de lucht en zorgt voor het versterkte broeikaseffect van de aarde. Tegen die achtergrond zie ik de noodzaak van minder gebruik van fossiele brandstoffen als olie en kolen nadrukkelijk in. De stap naar meer gebruik van alternatieve vormen van energie klinkt tegen die achtergrond logisch.

Gestreste dieren

Toch plaatst het hem voor tal van praktische dilemma’s. Ik vind het in Limburg ongebreideld vol zetten van windmolenparken en zonne-energieakkers niet wenselijk. We zullen bij de introductie van alternatieve energie in Limburg ook rekening moeten houden met de natuur en het landschap. We zitten bovendien in een heel erg dichtbevolkt gebied. Je kunt, bij wijze van spreken, niet het Nationaal landschap Zuid- Limburg volzetten met zonnepanelen. Ook aan windfarms op grote schaal zitten nadelen. Zo zorgen windmolens er bijvoorbeeld in de Eifel voor dat edelherten niet meer terugkeren op hun bronstplekken. Dassen raken gestrest en windmolens maken ook slachtoffers onder vogels en vleermuizen.

Kernenergie

Bovendien is het goed denkbaar dat de energiebehoefte in de toekomst niet kleiner maar juist groter is dan nu, bijvoorbeeld door een groeiende economie en een sterke toename van het (vlieg)verkeer. In dat geval is een energiemix die uitsluitend is samengesteld uit duurzame bronnen waarschijnlijk niet toereikend. Nieuwe technologieën met een hogere opbrengst kunnen de stijgende energiebehoefte mogelijk opvangen, maar feit blijft dat er fysieke grenzen zijn aan het ruimtegebruik in onze provincie. Om die reden zou de import van zonne- en windenergie uit het buitenland niet op voorhand moeten worden uitgesloten. En als dat niet voldoende is  moeten we misschien toch kernenergie weer heroverwegen. Op dit moment nog niet. Eerst zal er een oplossing gevonden moeten worden voor het afval- en stralingsprobleem. Maar als dat mogelijk is zou kernenergie zeker een optie kunnen zijn als je én wil verduurzamen (minder CO2-uitstoot) én de ruimtelijke kwaliteit in Limburg wil behouden.

Hans Heijnen

Hans Heijnen neemt op 13 november afscheid met een minisymposium in ECI Cultuurfabriek Roermond onder de titel 'Het gevecht om de ruimte in Limburg'.

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Milieufederatie: kernenergie is een optie - Klimaat - Thema's