Sluiten
RadarLimburg

Limburg in 2030 Deel 1

Terug naar overzicht
Limburg in 2030 Deel 1
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Een goede overheid is op zijn toekomst voorbereid. Onder dat motto werkt de provincie Limburg aan de beleidsagenda 2030. Deze maand discussieert het regioparlement over de visies, zwaartepunten en perspectieven. Al eerder gaven honderden Limburgers kun kijk op de zaak in zeven inspiratiesessies.

De Radar-redactie, vol jonge Limburgers wiens toekomst onderwerp van gesprek is, geven hier hun eigen draai aan het thema. Verslagen van opmerkelijke initiatieven, prikkelende interviews met experts en vooral inspirerende scenario' s. Lees en verbaas u!

Toekomst

Lastig, dat getuur in de glazen bol. Hoe kijk je een beetje betrouwbaar 12 jaar vooruit? Radar gebruikt de scenario-methode: op basis van de feiten nu diverse denkbare en aannemelijke ontwikkelingen schetsen, zonder daar een voorkeur voor uit te spreken. Voer voor debat dus, en een handvat voor het maken van moeilijke beleidskeuzes.

Feit

Niet alleen de provincie, ook veel bedrijven, instellingen en initiatiefrijke burgers houden zich bezig met innovatieve projecten. Denk robots, denk dementie, denk duurzaamheid.

Geschiedenis

Bescheidenheid past bij het toekomst voorspellen. Kijk maar eens 12 jaar terug in de tijd. Veel zaken die we nu vanzelfsprekend vinden, bestonden domweg nog niet.
Daarom in deze Radar ook een snelle blik 'back into the future'. .

Opinie

Speculatief vooruitkijken is een populaire sport. We doen er graag aan mee en laten vogels van diverse pluimage aan het woord: wetenschappers, bestuurders, zakenlui en futuristen. Kies uw favoriete voorspeller!

Sluiten

Klimaatrevolutie

Klimaatrevolutie
Klimaatrevolutie
Auteur
Emile Hollman
Bron
Waterschap Limburg, gedeptueerde Daan Prevoo, KNMI
Datum
01-03-2018
3
Open item
Reageer op dit item

Klimaatoptimisten als Thierry Baudet hoeven niet op veel bijval te rekenen van de Limburgse dijkgraaf Patrick van der Broeck of gedeputeerde Daan Prevoo: “Ik denk dat er een sociale en ecologische revolutie nodig is om de doelen te bereiken.”

Natuurlijk houden ze er bij het Waterschap Limburg (WL) rekening mee dat de neerslagextremen zullen toenemen. “In onze berekeningen hanteren we het KNMI-klimaatscenario Wh-center”, zegt dijkgraaf Patrick van der Broeck (WL). “Dat wil zeggen een wereldwijde stijging van twee graden Celsius. De gevolgen hiervan zijn hevigere regenbuien en langere periodes van droogte.” Waterschap Limburg hanteert een lijst met 150 knelpunten in de provincie (beken, rivieren, dijken) die nauwlettend in de gaten worden gehouden. De kosten voor dijkversterking en de aanleg van waterbuffers worden geraamd op 275 miljoen euro voor de komende decennia.

 

De zorgen over de klimaatverandering worden volgens Van der Broeck breed gedragen. Komend voorjaar schuiven tal van partijen, overheden maar ook terreinbeheerders en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, voor het eerst aan de zogenaamde Klimaattafel. Van der Broeck: “Na de buien van 2014 en 2016 zijn er in Limburg vrijwel geen partijen meer die het belang van een daadkrachtige aanpak niet onderkennen.”

 

Hij weet het, revolutie is een zwaar woord, maar gedeputeerde Daan Prevoo (SP, energie, duurzaamheid, wonen) deinst er niet voor terug. “Er is niet minder dan een sociale en ecologische revolutie voor nodig om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.” Die behelzen: de temperatuur op aarde deze eeuw niet hoger op te laten lopen dan anderhalf tot maximaal twee graden. In Europa moet de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in 2030 met 40 procent gedaald zijn ten opzichte van 1990.

 

Prevoo legt uit: “We hebben twee revoluties achter de rug: de industriële en de digitale revolutie en nu gaan we naar de ecologische en sociale revolutie. De aarde warmt te snel op en de fossiele brandstoffen raken op. Als de hele wereld op het welvaartsniveau van West-Europa wil komen, dan zijn er niet genoeg grondstoffen. Natuurlijk veranderen we de wereld niet vanuit Limburg, maar we kunnen wel helpen in die kanteling door mensen bewust te maken dat iedereen mee moet doen om de uitstoot te verminderen en een eigen verantwoordelijkheid heeft.”

 

Prevoo weet dat in menig huiskamer de komst van grote veranderingen nog niet is doorgedrongen. “We moeten mensen voorbereiden op overstromingen en droogte." Sommige wetenschappers zeggen dat bij twee graden opwarming van de aarde in Nederland extreme weersomstandigheden om de 37 dagen zullen plaatsvinden. “Het is onzin om te zeggen het zal zo’n vaart niet lopen”, zegt Daan Prevoo. Dijkgraaf Van der Broeck waarschuwde eerder al in Dagblad de Limburger dat er doden zullen vallen bij overstromingen als de waterhuishouding niet adequaat op orde wordt gehouden. Gedeputeerde Prevoo wijst op de risico’s van hittegolven. “Nu al zie je je een piek in de sterfte onder ouderen als er een hittegolf is. Vreemd genoeg haalt iedereen daar een beetje de schouders over op. Dat zou wel anders zijn als het om kinderen of verkeersdoden zou gaan. Ik chargeer misschien een beetje: maar denk er eens over na, het kan om je vader, moeder, opa of oma gaan.”

Hij wil maar zeggen dat klimaatverandering iedereen aangaat. Voorbeeld: “Als jij geen maatregelen neemt om je woning aan te passen naar een beter energielabel, dan voorspel ik je dat je woning in 2030 onverkoopbaar is.” De rol van de overheid zou vooral die van voorlichter moeten zijn. Prevoo voorziet een ecologische revolutie omdat maatregelen ingrijpende gevolgen zullen hebben voor hoe we voedsel verbouwen, hoe we eten, hoe we onze ruimte inrichten. “Ons economisch systeem, gebaseerd op winst en groei, moet op de helling en dat is lastig. Wij als overheid zullen hoe dan ook mee moeten financieren om een doorbraak mogelijk te maken.”

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Klimaatrevolutie - Limburg in 2030 Deel 1 - Thema's