Sluiten
RadarLimburg

Limburg in 2030 Deel 2

Terug naar overzicht
Limburg in 2030 Deel 2
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Een goede overheid is op zijn toekomst voorbereid. Onder dat motto werkt de provincie Limburg aan de beleidsagenda 2030. Deze maand discussieert het regioparlement over de visies, zwaartepunten en perspectieven. Al eerder gaven honderden Limburgers kun kijk op de zaak in zeven inspiratiesessies.

De Radar-redactie, vol jonge Limburgers wiens toekomst onderwerp van gesprek is, geven hier hun eigen draai aan het thema. Verslagen van opmerkelijke initiatieven, prikkelende interviews met experts en vooral inspirerende scenario' s. Lees en verbaas u!

Toekomst

Lastig, dat getuur in de glazen bol. Hoe kijk je een beetje betrouwbaar 12 jaar vooruit? Radar gebruikt de scenario-methode: op basis van de feiten nu diverse denkbare en aannemelijke ontwikkelingen schetsen, zonder daar een voorkeur voor uit te spreken. Voer voor debat dus, en een handvat voor het maken van moeilijke beleidskeuzes.

Feit

Niet alleen de provincie, ook veel bedrijven, instellingen en initiatiefrijke burgers houden zich bezig met innovatieve projecten. Ze denken na over voedsel, mobiliteit, dementie, toerisme, maar ook de kerk kijkt naar 2030.

Geschiedenis
Opinie
Sluiten

Shoppen bij religies

Shoppen bij religies
Shoppen bij religies
Auteur
Ruben Weekers
Bron
Dverse, onder anderen CBS
Datum
01-03-2018
3
Open item
Reageer op dit item

Rond 1950 was nagenoeg iedereen in Limburg katholiek. In 2018 noemt bijna driekwart van de Limburgers zich volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nog steeds katholiek. Slechts 5,4 procent gaat minimaal één keer per week naar de kerk. Hoe ziet het eruit als die trend zich doorzet? Een scenario voor 2030.

In 2018 telde de provincie Limburg nog 310 parochiekerken. In 2030 is dit aantal gereduceerd tot een 290. De ontkerkelijking in de provincie zette de afgelopen jaren onverminderd door. Noemde in 2018 zo’n 73,4 procent van de Limburgers zich nog katholiek, nu is dat nu slechts 60 procent. Ogenschijnlijk een groot gedeelte van de Limburgse bevolking, ware het niet dat deze groep zich alleen katholiek noemt vanwege doopsel of communie. Naar de kerk gaan ze zelden of nooit meer. Een magere 2 procent van deze groep woont minimaal eens per week een mis bij.

Het aanbod van kerkelijke missen is daardoor ook aanzienlijk verschraald. Om de dalende groep kerkgangers te bedienen, is gekozen voor gedeeltelijke centralisering van kerkdiensten, toch wil het Bisdom kerkbezoeken voor iedereen laagdrempelig houden. Ook al worden de kerken alleen bijgewoond door kleine groepjes mensen, de kerk blijft zo veel mogelijk open. Het aantal kerkgangers loopt flink terug, maar hun geloof is dieper geworden en hun betrokkenheid bij de kerk groter.

Katholieke bruiloften en begrafenissen vinden minder plaats in de kerk. In 2016 trouwden nog zo’n vijfhonderd Limburgse echtparen voor de kerk. Hetzelfde met kerkelijke begrafenissen. Doopsels en Heilige communies lopen het minst terug. Werden er in 2018 nog 3.000 kinderen gedoopt, zijn dat er in 2030 nog 2500. Bij communies is dit aantal van 5.000 (2018) teruggelopen naar 4.400 (2030).

De kerkdiensten worden niet of nauwelijks meer geleid door Nederlandse priesters. Sinds 2010 zijn priesters uit het buitenland een bekend importfenomeen in Limburg. Een reddingsboei voor de priesteropleiding in het Grootseminarie Rolduc: de ontbrekende aanwas van Nederlandse studenten wordt zo ingevuld door priesterstudenten uit het buitenland. In landen als India, Colombia of Venezuela geniet het geloof nog altijd aanzien en animo. Zo’n zestig procent van alle Limburgse kerkdiensten wordt daarom voor gegaan door een priester van bijvoorbeeld Afrikaanse, een Zuid-Amerikaanse of een Aziatische komaf.

Tegelijkertijd hangen minder mensen een specifieke religie aan maar buigen zich wel over de zingeving van het leven of ethische dilemma’s zoals abortus of euthanasie. Hierdoor krijgt religieuze bezinning een vastere voet aan de grond. Specifieke goden raken uit de gratie, de voorgeschreven levenswijzen van religies genieten wel veel interesse. Mensen laten zich hierbij niet beperken tot één religie, maar laten zich inspireren door meerdere religies en trekken hier vervolgens hun eigen leer uit.

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Shoppen bij religies - Limburg in 2030 Deel 2 - Thema's