Sluiten
RadarLimburg

Muziek in Limburg

Terug naar overzicht
Muziek in Limburg
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Muziekscholen die fuseren en kleiner worden, gezelschappen die klagen over vergrijzing, de provincie die er aan te pas moet komen om muziekonderwijs op scholen nieuw leven in te blazen.Is Limburg nog wel dé muziekprovincie? 
Cijfers en harde data liggen niet voor het oprapen en zijn vaak niet makkelijk te vergelijken. Maar dat de Maastrichtse muziekschool de afgelopen dertig jaar het aantal cursisten zag dalen van ruim drieduizend naar ruim elfhonderd, spreekt boekdelen.   
Het beeld is helder: de muziekwereld is dringend aan vernieuwing toe. De redactie van Radar Limburg ging op onderzoek uit en maakt de balans op.

Toekomst

Tegen de stroom in vernieuwen: met blaasmuziek 2.0. Limburg op de kaart houden als muziekprovincie: chillen met hiphop. De basis versterken via stimuleringsprogramma's als Door! Moet lukken.

Feit

Moeilijk om de cijfers achter de trend te vangen, maar muzikale scholing is niet meer voor de hand liggend. Toch is muziek manna voor het vitale brein, stellen de neurowetenschappers, hier en elders in Europa.

Geschiedenis

Iedere gemeente zijn eigen scala aan fanfares.Toonladders tussen de Limburgse genen. Het bracht ons Jan Cober. En Pussycat.

Opinie

Hoe het toch nog goed kwam. De verhalen van Arno Piters, Frans Swinkels, Renato Meli, Huub Claessens, Enrico Delamboye, Jean-Pierre Cnoops, Pieter Jansen en Michael Haimes. Encore!

Sluiten

Brein en muziek

Brein en muziek
Brein en muziek
Auteur
Anne Maaike Mulders
Bron
Diverse
Datum
01-11-2017
5
Open item
Reageer op dit item

'Het ziet er heel gunstig uit voor de muziek', dat is alles wat onderzoeker klinische neuro-musicologie Artur Jaschke los wil laten over zijn onderzoek dat medio december gepubliceerd zal worden. Zijn onderzoek geeft een uitgebreid overzicht van de effecten van het beoefenen van een muziekinstrument op de ontwikkeling van het kind. Ook lector Vaktherapie Suzan van Hooren (Hogeschool Zuid), heeft vrolijke noten op haar zang. Beide onderzoekers over de relatie tussen brein en beleving van muziek.

Als wij een muziekinstrument bespelen, dan is ons brein net als Amsterdam in het weekend, legt Jaschke uit. Hoewel je niet overal tegelijk kan zijn, merk je een vibe dat overal wat gebeurt. Anders dan tijdens het kijken van een tv-programma, prikkelt muziek helemaal. Je luistert, ziet bladmuziek en misschien een publiek, je doet iets met je handen, je gebruikt je geheugen en dit alles veroorzaakt ook emotionele reacties. Deze hersenactiviteit heeft ook invloed op de hersenontwikkeling op de lange termijn. Een studie van Schlaug en collega’s uit 1995 toont aan dat muziekbeoefenaars een grotere hersenbalk en dus een betere verbinding tussen de linker- en rechterhersenhelft hebben vergeleken met personen die geen muziekinstrument spelen. Een grotere hersenbalk is gelinkt aan betere coördinatie van lichaamsbewegingen.

Muziek en intelligentie
Jaschke is ook kritisch: mijn vraag naar de relatie tussen muziekles en intelligentie beantwoordt hij direct met een ontkenning. Er is geen sluitend bewijs voor een direct verband tussen muziekles en slimmere kinderen. Een vluchtige blik op populaire teksten over dit onderwerp kan soms de impressie wekken dat er wel degelijk een direct verband is tussen muziekles en intelligentie van het kind. Echter, een gedeelte van de onderzoeken over de effecten van muziekbeoefening bestaat uit correlatiestudies. In deze onderzoeken wordt simpelweg gekeken naar de verschillen in cognitieve vaardigheden tussen muziekbeoefenaars en niet-muziekbeoefenaars. Wat hierbij over het hoofd kan worden gezien, is dat die verschillen vaak verklaard kunnen worden door sociaaleconomische factoren, zoals inkomen en opleidingsniveau van ouders. Sociaaleconomische klasse is gerelateerd aan verschillen in cognitieve vaardigheden, maar beïnvloedt ook of ouders geld vrij kunnen maken voor muzieklessen. Om te zien of verschillen in cognitieve vaardigheden daadwerkelijk veroorzaakt worden door muziekles, zijn andere onderzoeksmethoden passender.

''Muziek maken is dus in eerste instantie plezier maken, en de cognitieve voordelen krijg je er als cadeautje bij.'' 

Geheugen en aandacht
Hoewel hij een direct verband tussen muziekinstructie en academische vaardigheden afwijst, spreekt Jaschke wel over een indirect verband. Muziekles heeft een positief effect op het werkgeheugen en constante aandacht en versterkt de verbindingen in het brein, wat vervolgens de reken- en taalvaardigheden van het kind beïnvloedt. Dit alles mits het kind vrij wordt gelaten om muziek te spelen die bij hem of haar past, op een manier waar het kind zich prettig bij voelt. Een recent overzicht van Dumont en collega’s uit 2017 bekrachtigt dit. Dit overzicht getuigt allereerst dat meer en uniformer onderzoek nodig is: de onderzoeksmethoden en resultaten van verschillende onderzoeken verschillen, wat het trekken van conclusies lastig maakt. Deze beperkingen daargelaten lijkt er een positief effect te zijn van muzieklessen op reken- en taalvaardigheden, algemene academische vaardigheden en werkgeheugen.

Een ander voordeel van muziek spelen blijft in wetenschappelijk onderzoek onderbelicht: de persoonlijke beleving van muziek. Susan van Hooren legt uit dat samen muziek maken bepaalde emoties kan oproepen die je niet zou kunnen uiten in een gesprek. Daarnaast is muziek maken prettig als je je even niet goed voelt. Jaschke: ‘Muziek maken heeft iets oers, rond het kampvuur zitten en zingen is gewoon iets wat we heel fijn vinden als mensen en dat maakt ons gewoon blij’. Muziek maken is dus in eerste instantie plezier maken, en de cognitieve voordelen krijg je er als cadeautje bij.

Traditie en vernieuwing
Zowel Van Hooren als Jaschke staat positief tegenover een prominentere rol voor muziek in het basisonderwijs. Van Hooren ziet muziek als de manier om meer gericht te worden op de belevingswereld van kinderen en ze zo meer te motiveren. Niet ieder kind voelt zich prettig bij de huidige manier van lesgeven, die met name gericht is op cognitieve ontwikkeling en minder op emotionele beleving. Veel leerproblemen kunnen verzacht worden door de stof op een andere manier aan te pakken en muziek in het onderwijs is hier een heel goed voorbeeld van. Jaschke verklaart dat muziekles juist in deze tijd, waar alles snel en kort moet, een manier is om rust te vinden. Hij spoort dan ook aan om kinderen de tijd te geven om een stuk te leren spelen dat ze leuk vinden. Hierbij is het belangrijk dat een balans wordt gevonden tussen traditie en vernieuwing en dit aan te passen op het kind. Aan de ene kant is het iets moois om een instrument vast te houden en de geur ervan te ruiken. Anderzijds moeten we niet discrimineren tussen verschillende soorten muziek. Een lied van Beyoncé via een iPad-applicatie is net zo goed muziek als een symfonie van Mahler gespeeld door een orkest. We moeten daarin het midden vinden."

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Brein en muziek - Muziek in Limburg - Thema's