Sluiten
RadarLimburg

Muziek in Limburg

Terug naar overzicht
Muziek in Limburg
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Muziekscholen die fuseren en kleiner worden, gezelschappen die klagen over vergrijzing, de provincie die er aan te pas moet komen om muziekonderwijs op scholen nieuw leven in te blazen.Is Limburg nog wel dé muziekprovincie? 
Cijfers en harde data liggen niet voor het oprapen en zijn vaak niet makkelijk te vergelijken. Maar dat de Maastrichtse muziekschool de afgelopen dertig jaar het aantal cursisten zag dalen van ruim drieduizend naar ruim elfhonderd, spreekt boekdelen.   
Het beeld is helder: de muziekwereld is dringend aan vernieuwing toe. De redactie van Radar Limburg ging op onderzoek uit en maakt de balans op.

Toekomst

Tegen de stroom in vernieuwen: met blaasmuziek 2.0. Limburg op de kaart houden als muziekprovincie: chillen met hiphop. De basis versterken via stimuleringsprogramma's als Door! Moet lukken.

Feit

Moeilijk om de cijfers achter de trend te vangen, maar muzikale scholing is niet meer voor de hand liggend. Toch is muziek manna voor het vitale brein, stellen de neurowetenschappers, hier en elders in Europa.

Geschiedenis

Iedere gemeente zijn eigen scala aan fanfares.Toonladders tussen de Limburgse genen. Het bracht ons Jan Cober. En Pussycat.

Opinie

Hoe het toch nog goed kwam. De verhalen van Arno Piters, Frans Swinkels, Renato Meli, Huub Claessens, Enrico Delamboye, Jean-Pierre Cnoops, Pieter Jansen en Michael Haimes. Encore!

Sluiten

Conservatorium in actie

Conservatorium in actie
Conservatorium in actie
Auteur
Ruben Weekers
Bron
Interview Rutten
Datum
01-11-2017
3
Open item
Reageer op dit item

Het Maastrichtse Conservatorium ontstond in 1883 uit harmonieën en fanfares in Limburg. Tegenwoordig voeren Limburgers er niet meer de boventoon; het gros van alle studenten en docenten komt uit het buitenland. Hoeveel binding heeft het Conservatorium nog met de omgeving?

‘’Stads- en provinciegrenzen vervagen in deze tijd. We hebben intussen een internationaal profiel’’, zegt Marc Rutten, teamleider Muziekeducatie op het Maastrichtse Conservatorium. Dat blijkt: zeventig procent van de studenten en vijftig procent van de leraren zijn van internationale komaf. Hoe komt het dat Limburg, ooit hofleverancier van musici, tegenwoordig achterblijft in het percentage studenten op het Conservatorium? ''Vanaf de jaren negentig zijn we steeds internationaler geworden. Dit komt door de globalisering van het professionele kunstonderwijs en het specifieke profiel van de opleiding in Maastricht.''

''Een andere oorzaak is dat de bekostigde muziekeducatie in Nederland binnen de  basisscholen en muziekscholen de afgelopen decennia stelselmatig de nek omgedraaid is. Zo zien we ook dat Limburgse harmonieën en fanfares kampen met een terugloop in ledenaantal en een dalend niveau. Dit complex aan factoren ondermijnt een gezonde doorloop van muziekonderwijs in de basisscholen, verenigingen en de muziekscholen richting professioneel muziekonderwijs. Dit beeld is landelijk: de Nederlandse studenten blijven daardoor in aantal maar ook wat betreft kwaliteit achter bij het internationale aanbod.’’ Tijd voor actie, zo dacht Rutten. Het Conservatorium haakte daarom in bij het Masterplan Muziekonderwijs genaamd ‘Door!’, een plan dat er voor moet zorgen dat er weer gedegen muziekonderwijs in het basisonderwijs komt. Samen met het provinciebestuur, het Huis voor de Kunsten en de muziekscholen proberen zij het muziekonderwijs weer op niveau te krijgen.

''Een muzikant leert pas echt spelen als hij op een podium staat.’'

Verenigingsvorm achterhaald
Maar Rutten wijst ook naar het veranderende muzikale landschap: ‘’Voorheen was de Hafa-cultuur (harmonieën en fanfares red.) in Limburg springlevend, tegenwoordig zijn er meerdere genres die ook een prominente plek in hebben genomen. Er is een stuk minder aanwas vanuit orkesten, harmonieën en fanfares. De lokale verenigingsvorm zoals die er vroeger was, is nu misschien wel achterhaald.’’ Hij concludeert: ‘’Minder kwantiteit leidt op termijn tot minder kwaliteit.’’ Die verbreding van muzikale voorkeuren behoeft een andere aanpak van het Conservatorium volgens Rutten: ''We werken intensief samen met verschillende poppodia, de philharmonie zuidnederland en muziekscholen. Dat is belangrijk voor twee dingen: de talentenwerving van nieuwe studenten en de ontwikkeling van het brede beroepenveld. Het Conservatorium is allang geen gesloten instituut meer. Studenten en alumni krijgen meer kans om op te treden.’’ Volgens Rutten zijn dat de twee belangrijkste pijlers voor een goed muzikaal landschap: ‘’Een muzikant leert pas echt spelen als hij op een podium staat.’’

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Conservatorium in actie - Muziek in Limburg - Thema's