Sluiten
RadarLimburg

Muziek in Limburg

Terug naar overzicht
Muziek in Limburg
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Muziekscholen die fuseren en kleiner worden, gezelschappen die klagen over vergrijzing, de provincie die er aan te pas moet komen om muziekonderwijs op scholen nieuw leven in te blazen.Is Limburg nog wel dé muziekprovincie? 
Cijfers en harde data liggen niet voor het oprapen en zijn vaak niet makkelijk te vergelijken. Maar dat de Maastrichtse muziekschool de afgelopen dertig jaar het aantal cursisten zag dalen van ruim drieduizend naar ruim elfhonderd, spreekt boekdelen.   
Het beeld is helder: de muziekwereld is dringend aan vernieuwing toe. De redactie van Radar Limburg ging op onderzoek uit en maakt de balans op.

Toekomst

Tegen de stroom in vernieuwen: met blaasmuziek 2.0. Limburg op de kaart houden als muziekprovincie: chillen met hiphop. De basis versterken via stimuleringsprogramma's als Door! Moet lukken.

Feit

Moeilijk om de cijfers achter de trend te vangen, maar muzikale scholing is niet meer voor de hand liggend. Toch is muziek manna voor het vitale brein, stellen de neurowetenschappers, hier en elders in Europa.

Geschiedenis

Iedere gemeente zijn eigen scala aan fanfares.Toonladders tussen de Limburgse genen. Het bracht ons Jan Cober. En Pussycat.

Opinie

Hoe het toch nog goed kwam. De verhalen van Arno Piters, Frans Swinkels, Renato Meli, Huub Claessens, Enrico Delamboye, Jean-Pierre Cnoops, Pieter Jansen en Michael Haimes. Encore!

Sluiten

Radar Limburg over muziek

Radar Limburg over muziek
Radar Limburg over muziek
Auteur
Redactie RadarLimburg
Bron
Diverse
Datum
01-11-2017
0
Open item
Reageer op dit item

Muziekscholen kampen met teruglopende aantallen cursisten en docenten. Deze conclusie mag worden getrokken. Ook al zijn cijfers over aantallen cursisten en docenten door de jaren heen van muziekscholen en kunstencentra - door fusies, onderbezetting en geen of slechte archivering - amper voorhanden. Geprobeerd wordt deze tendens om te buigen door te investeren in samenwerking en vernieuwing.


Op deze plaats hadden wij graag een overzicht geplaatst met de aantallen van cursisten en docenten muziek aan de Limburgse muziekscholen door de jaren heen. Vanaf pakweg 1980 tot heden. Dat bleek een brug te ver. Gegevens zijn niet meer voorhanden omdat het archief niet op orde is, bijvoorbeeld door waterschade (Kumulus Maastricht); omdat instellingen zijn opgeheven (bijv. Kreato Thorn, muziekschool Valkenburg, Kunstencentrum Jerusalem Venray) of gefuseerd. Daarbij zijn muziekscholen doorontwikkeld naar kunstencentra waar, naast muziek, veel andere creatieve cursussen worden aangeboden waardoor cijfers voor specifiek muziek-educatie zijn op een hoop zijn gegooid met dans, beeldende kunst of theater. Bijgevolg rest de redactie niets anders dan genoegen te nemen met het constateren van een algemene tendens op basis van cijfers die wel voorhanden zijn. De cijfers van de Maastrichtse muziekschool geven de tendens in elk geval goed weer: vanaf 1980 daalde het aantal cursisten van ruim drieduizend tot even boven de elfhonderd. Zie onderstaande tabel.HaFaBra
Duidelijk is dat het aantal muziekcursisten gestaag terugloopt. Limburg loopt daarmee overigens in pas met het landelijke beeld. Onze provincie kent van oudsher een behoorlijk fijnmazige infrastructuur van muziekonderwijs. Door de steeds groeiende aanwas van leden ontstond de behoefte aan scholing vanuit muziekverenigingen, harmonieën en brassbands (HaFaBra). Elke Limburgse gemeente herbergt nog altijd een of meer muziekverenigingen. Deze kampen (uitzonderingen daargelaten) al jaren met teruglopende ledenaantallen door vergrijzing en (te) weinig instroom van jonge leden. Dat heeft er mede toe geleid dat er minder vraag is naar muziekonderwijs. Gemeenten hebben hierop gereageerd door hun bijdragen aan muziekscholen/kunstencentra te verminderen of efficiënter in te zetten door partijen tot fusies te bewegen of zelfs hun bijdragen te staken.

Als reactie hierop heeft de Provincie Limburg samen met gemeenten en muziekscholen, kunstencentra en andere organisaties in de hele muziekketen - van HaFaBra tot jazz, tot pop, klassiek, hiphop etc. stevig ingezet op muziekonderwijs voor basisscholieren via het programma DOOR! Dit programma is in Limburg een onderdeel van het landelijk actieplan Impuls muziekonderwijs.

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Radar Limburg over muziek - Muziek in Limburg - Thema's