Sluiten
RadarLimburg
Volop natuur
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Nee, het gaat helemaal niet zo best met de natuur in Limburg. Hoewel het goed gaat met de bevers, wilde zwijnen, dassen en de oehoe's en het aantal hectaren natuurgebied nog flink zal toenemen. Het grootste probleem zit hem in de biodiversiteit. Het aantal soorten planten en dieren neemt aanzienlijk af. RadarLimburg trok de natuur in en ging op onderzoek uit.

Toekomst

Bij monde van Pieter van Melick van Natuurrijk Limburg geven de boeren het ronduit toe: ze hebben veel te veel rotzooi gespoten op hun akkers. Ze beloven beterschap door beter voor de natuur in en rond hun bedrijf te zorgen. Daar is nog heel veel voor nodig, blijkt ook uit het debat in onze podcast. 

Feit

Dertig jaar geleden kon je meteen je autoruit schoonmaken als je van Mook naar Eygelshoven was gereden. Maar het aantal insecten is dramatisch gekelderd en dat is slecht nieuws, vertelt imker Philip Apeldoorn. Intussen lijkt het dan weer goed te gaan met de bomen, beweert hoogleraar Schaminée.

Geschiedenis

De Nationale Parken in Limburg zoeken naar verdienmodellen om deels zelf de broek op te kunnen houden. Het is de enige grarantie om de natuur te beheren en de biodiversiteit te waarborgen.

Opinie

Mooi, de wolf staat op het punt van terugkeren. Maar hoe moet dat eigenlijk, samen leven met wilde dieren? We zochten een filosoof en een doener op en legden hen deze vraag voor.

Sluiten

‘We weten meer over de bodem van Mars dan onze eigen grond’

Boeren als natuurbeheerders
Boeren als natuurbeheerders
Auteur
Koos Vaes
Bron
Pieter van Melick (Natuurrijk Limburg) en Jos Mans (Biologisch Limburg)
Datum
01-05-2019
7
Open item
Reageer op dit item

De boeren in Limburg hebben iets te bekennen: decennialang zijn ze niet goed met onze bodem omgegaan. Het gevolg: de biodiversiteit in landschap en fauna is dramatisch verslechterd. Pieter van Melick, voorzitter van Natuurrijk Limburg, erkent dat de agrarische sector de bodem heeft uitgeput door overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen en bemesting. Hij belooft beterschap.

De boeren in Limburg hebben iets te bekennen: decennialang zijn ze niet goed met onze bodem omgegaan. Het gevolg: de biodiversiteit in landschap en fauna is dramatisch verslechterd. Pieter van Melick, voorzitter van Natuurrijk Limburg, erkent dat de agrarische sector de bodem heeft uitgeput door overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen en bemesting. Hij belooft beterschap.

Hoe? Samen met het LLTB is het project ‘Natuurinclusieve Landbouw’ opgezet. “Dat is landbouw zoals we die kennen, maar dan met veel meer aandacht voor biodiversiteit”, licht Van Melick toe. “Dat begint bij de bodem, voor de landbouw ontzettend belangrijk want daar produceren we in. Een gezonde bodem levert gezonde producten op.” Direct voegt Van Melick eraan toe dat zijn sector de laatste jaren te zeer gewend is geraakt aan kunstmatige hulpmiddelen. “Die zijn ook heel erg nuttig, maar toen we ermee begonnen, hebben we niet voorzien dat je met die middelen de bodem uitmergelt.”

Harmonie
Ondertussen luidden natuurorganisaties de noodklok over de toestand van de bodem. Veel akkergrond is schraal geworden. Niet alleen voor de voedselvoorziening van de mens, maar ook voor de insecten en wilde dieren. Kortom: funest voor de biodiversiteit. Van Melick: “In de loop van tijd is het hele systeem van bestrijdingsmiddelengebruik scheef gaan groeien. Daar komt nu een kentering in. De volgende stap is om veel meer in harmonie met de natuur te werken, die te gebruiken als een onderdeel van je bedrijf.”

Hoe je dat als boer kunt doen? Jos Mans uit Tungelroy stapt met zijn pluimveebedrijf over op biologisch en legt uit hoe hij met de natuur omgaat. Tekst gaat verder onder de video.

Techniek, techniek, techniek
Helemaal stoppen met gewassenbescherming? Nee, zo ver is de landbouw nog niet. “We gaan het wel anders gebruiken. Veel gerichter.” Volgens Van Melick zijn de technieken eindelijk zo ver om dat voor elkaar te krijgen. Met de modernste spuitinstallaties kan tot 97% minder bestrijdingsmiddelen worden gesproeid over de gewassen. “We staan aan het begin en zien toch al flinke stappen vooruit”, klinkt Van Melick hoopvol.

Om alle technieken juist in te zetten, meent Van Melick dat er in het werkveld meer kennis en kunde nodig is dan nu het geval is. Qua bodemkennis schiet het volgens hem ook tekort: “Ik denk dat we meer weten over de bodem van Mars dan onze eigen bodem, die zijn we helemaal vergeten.”

Intensieve veehouderij
De akkerbouw weet wat ze te doen staat om de biodiversiteit te herstellen. Maar hoe zit het met de intensieve veehouderij die vooral in gemeentes als Nederweert en Venray groot is? De uitstoot van ammoniak speelt namelijk ook een rol bij de aantasting van natuur. “We gaan steeds strengere eisen stellen aan onze stallen”, zegt Van Melick. “Dat worden flinke investeringen voor boeren. De enigen die dat kunnen betalen, zijn bedrijven met een grote productie. De discussie die we voeren over beter natuurbeleid, leidt maar naar één ding: nog grotere stallen waar alleen specialisten werken.” Dat is volgens Van Melick de consequentie van strengere milieueisen. 

Fauna
De agrarische sector vormt een bedreiging voor de natuur, omgekeerd geldt hetzelfde. Wilde dieren als dassen, wilde zwijnen, vossen en sinds kort ook de wasbeer beschadigen gewassen wanneer ze op hun prooi jagen. Daar staat de maatschappij maar weinig bij stil, vindt Van Melick. “De Partij voor de Dieren roept dat ze alle wilde dieren wil loslaten en de natuur maar haar gang wil laten gaan. Dan moeten ze niet miepen als er een soort verdwijnt, neem de fazanten of de patrijzen, want dat is wat er vervolgens gebeurt. Ik pleit voor evenwicht, maar er moeten keuzes gemaakt worden. Mocht de wasbeer hier losgelaten worden, moeten we niet raar opkijken als het hele landschap wordt kaalgevreten.”

 

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Boeren als natuurbeheerders - Volop natuur - Thema's