Sluiten
RadarLimburg
Volop natuur
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Nee, het gaat helemaal niet zo best met de natuur in Limburg. Hoewel het goed gaat met de bevers, wilde zwijnen, dassen en de oehoe's en het aantal hectaren natuurgebied nog flink zal toenemen. Het grootste probleem zit hem in de biodiversiteit. Het aantal soorten planten en dieren neemt aanzienlijk af. RadarLimburg trok de natuur in en ging op onderzoek uit.

Toekomst

Bij monde van Pieter van Melick van Natuurrijk Limburg geven de boeren het ronduit toe: ze hebben veel te veel rotzooi gespoten op hun akkers. Ze beloven beterschap door beter voor de natuur in en rond hun bedrijf te zorgen. Daar is nog heel veel voor nodig, blijkt ook uit het debat in onze podcast. 

Feit

Dertig jaar geleden kon je meteen je autoruit schoonmaken als je van Mook naar Eygelshoven was gereden. Maar het aantal insecten is dramatisch gekelderd en dat is slecht nieuws, vertelt imker Philip Apeldoorn. Intussen lijkt het dan weer goed te gaan met de bomen, beweert hoogleraar Schaminée.

Geschiedenis

De Nationale Parken in Limburg zoeken naar verdienmodellen om deels zelf de broek op te kunnen houden. Het is de enige grarantie om de natuur te beheren en de biodiversiteit te waarborgen.

Opinie

Mooi, de wolf staat op het punt van terugkeren. Maar hoe moet dat eigenlijk, samen leven met wilde dieren? We zochten een filosoof en een doener op en legden hen deze vraag voor.

Sluiten

‘Extreme groei zwijnenpopulatie is geremd’

Jagers claimen succes
Jagers claimen succes
Auteur
Ruben Weekers
Bron
Wageningen University, Friedrich Loeffler Institute, Limburgse jagersvereniging, Interviews Wim Grave en Hubert Mackus
Datum
30-04-2019
5
Open item
Reageer op dit item

Met het oog op de oprukkende varkenspest, een schadepost van bijna een ton aan landbouwgewassen en tientallen aanrijdingen met wilde zwijnen vindt gedeputeerde Hubert Mackus (CDA) dat de zwijnenpopulatie in Limburg drastisch ingeperkt moet worden. Toch schoten jagers dit jaar minder zwijnen dan vorig jaar. Is dat erg?  

 

Met het oog op de oprukkende varkenspest, een schadepost van bijna een ton aan landbouwgewassen en tientallen aanrijdingen met wilde zwijnen vindt gedeputeerde Hubert Mackus (CDA) dat de zwijnenpopulatie in Limburg drastisch ingeperkt moet worden. Toch schoten jagers dit jaar minder zwijnen af dan vorig jaar. Is dat erg?

Wim Grave, voorzitter van de Limburgse jagersvereniging, schat dat er in 2019 tot dusver zo'n driehonderd wilde zwijnen zijn afgeschoten. Concrete cijfers zijn er nog niet. Maar het zijn er in elk geval minder dan tijdens vergelijkbare perioden in vorige jaren. Grave noemt dat opmerkelijk genoeg goed nieuws. “De extreme groei van de populatie hebben we kunnen remmen. Minder afschot kan zelfs betekenen dat de populatie afneemt.”

Hubert Mackus, de gedeputeerde met natuur in de portefeuille, honoreerde medio 2018 het verzoek van de jagersvereniging Limburg om zwijnen adequater te kunnen bejagen. De jagers vroegen om kleine drijfjachten te mogen uitvoeren, toegang tot alle natuurgebieden waar wilde zwijnen voorkomen, de subsidiëring van nachtkijkers en een financiële tegemoetkoming voor beginnende jagers in hun opleidingskosten. Totale subsidiesom: 420.000 euro.

Tot dusver hebben deze ontwikkelingen volgens Grave geen windeieren gelegd. “Sinds we aan de bel hebben getrokken bij de provincie, vindt er maandelijks overleg plaats tussen provincie, jagers en boeren." En vooral die laatstgenoemde partij speelt een grote rol in de bestrijding van zwijnen. “In het gebied Kempen-Broek kwamen ontzettend veel wilde zwijnen voor. Tot voor kort mochten jagers daar geen zwijnen bejagen, ondertussen wel. We merken dat de populatie daar al afneemt.” De medewerking van boeren is volgens Wim Grave essentieel voor de jagers. ‘’Die dieren houden zich vaak op tussen landbouwgewassen en daarom is het belangrijk dat we goed afstemmen wanneer die gewassen geoogst worden. Als een boer één strook maïs laat staan, lukt het ons beter in dat gebied op zwijnen te jagen omdat die beesten in die strook gaan zitten.” De tegemoetkoming in opleidingskosten leidt volgens Grave tot zestig extra jagers bovenop de 1.800 jagers die in Limburg actief zijn. Een druppel op een gloeiende plaat? “Nee, want je kunt niet zomaar een blik jagers opentrekken. Het gaat om de specifieke kennis die deze jagers hebben. Pas dan boek je resultaat.”

Deputé Mackus stemde ook in met het verzoek van jagers om nachtkijkers voor hen aan te schaffen: “Dat scheelt aanzienlijk. De zwijnen zijn nu ’s nachts veel beter bejaagbaar.” Verder geeft de gedeputeerde aan dat er nog iets in de pijpleiding zit voor de jagers, namelijk: een geluidsdemper waarmee de dieren niet opgeschrikt worden door het schot. Een andere maatregel van de provincie is het wildraster dat tussen Venlo en Vlodrop wordt geplaatst. 

Mackus noemt dit hek onderdeel van een preventief beleid: “Idealiter zouden we, met het oog op de Afrikaanse varkenspest, om heel Zuid-Limburg een hek zetten. Maar dat is natuurlijk uit praktische overwegingen niet uitvoerbaar.” Ook Grave onderschrijft de noodzaak om maatregelen te treffen tegen de Afrikaanse varkenspest: “In België zijn al zo’n zevenhonderd geïnfecteerde varkens. Je ziet dat die ziekte in een dichte populatie zich razendsnel verspreidt. Als die varkenspest echt over zou slaan naar Nederlandse varkensbedrijven loopt de schade in de miljarden.”

 

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Jagers claimen succes - Volop natuur - Thema's