Sluiten
RadarLimburg
Werk!
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Werk!

Het werkloosheidspercentage in de provincie Limburg is met 3,8 procent laag. Het aantal openstaande vacatures is hoog. Alleen al in de regio Noord-Limburg komen er de komende jaren 13.000 nieuwe banen bij. Lang leve de economie.Toch zijn er grote zorgen. Want wie gaan al die vacatures invullen? Doen we genoeg om de mensen uit het zogenaamde Granieten Bestand van het UWV tot actie te bewegen? Is de stroom arbeidsmigranten uit Oost-Europa een zegen of moeten we ons daar zorgen over maken? De redactie van RadarLimburg ging afgelopen maand opnieuw aan de slag met het thema Werk! Zie het resultaat in interviews, filmpjes, podcast, vlog, scenario en audio.

 

 

Toekomst

De Limburgse politiek maakt zich langzaam op voor de Statenverkiezingen van maart. In de podcast gaan drie fractievoorzitters met elkaar in gesprek. De cijfers over werk zijn bemoedigend. Al blijken diverse instanties andere cijfers te hanteren.

Feit

Er is heel veel ambitie als het om het scheppen van banen gaat. Zo moet de Einstein Telescoop straks voor duizenden banen zorgen. Toch leeft het plan niet of nauwelijks bij ondernemers.  

Geschiedenis

Werkgevers kiezen eerder voor arbeidsmigranten dan voor werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze doen te moeilijk over geloof, afkomst of handicap. Hoger opgeleide werkzoekenden blijken weinig eisen te hebben om te verhuizen. Een rustige plek met een tuintje volstaat. 

Opinie

Lottum is van oudsher beroemd om zijn rozen. In die branche werken honderden mensen. En niet alleen Poolse arbeidsimmigranten. Daar zijn er 16.000 van in Limburg. We portretteren een van hen. 

Sluiten

Alle ballen op werk

Alle ballen op werk
Alle ballen op werk
Auteur
Geert Lamers
Bron
Interview Ingrid Wildhagen
Datum
01-11-2018
4
Open item
Reageer op dit item

Limburgers zijn vaak minder goed opgeleid dan andere Nederlanders. Ze zijn vaak armer en leven ongezonder. Om daar verandering in te brengen investeert de provincie Limburg miljoenen om meer mensen aan het werk te krijgen.

Limburgers zijn vaak minder goed opgeleid dan andere Nederlanders. Ze zijn vaak armer en leven ongezonder. Om daar verandering in te brengen investeert de provincie Limburg miljoenen om meer mensen aan het werk te krijgen.

De provincie Limburg investeert via onder meer het programma ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’ in een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hiervoor is op de provinciale begroting voor 2017 € 8,1 miljoen gereserveerd. Het programma is onderdeel van een integrale aanpak waarbij investeren in de economie is gekoppeld aan een sociale agenda. Niet alleen aandacht voor bedrijven maar ook voor mensen. Voor de werkzoekende, de leraar, de leerling. En grensoverschrijdend leren en werken moet aantrekkelijker en makkelijker worden dan nu het geval is.  

De Limburgse economie groeide in 2017 met 3,3% en het aantal vacatures is in een jaar tijd met zestien procent gegroeid. “Toch profiteren hier nog te weinig mensen van. Te veel mensen staan nog langs de kant”, zegt Ingrid Wildhagen, Senior beleidsmedewerker Economie en Innovatie bij de Provincie.

De provincie Limburg ziet voor zichzelf de rol van facilitator, stimulator en verbinder weggelegd. De provincie organiseert als aanjager samenwerking tussen partijen die een rol spelen op de arbeidsmarkt zoals werkgevers, onderwijs en uitkeringsinstanties als gemeenten en het UWV. Ook organisaties als LIOF (Limburgse investeringsbank), sociale werkplaatsen en kennis- en onderwijsinstellingen uit mbo, hbo en de universiteit worden aangesloten. Alles met het oog op het vergroten en stimuleren van een gezonde, concurrerende en toekomstbestendige bedrijvigheid op de arbeidsmarkt in Limburg. Extra aandacht gaat naar arbeidskrachten die door gezondheid of opleiding minder kansen dan anderen hebben op werk. Alle inspanningen zijn erop gericht alle Limburgers kans te bieden om naar eigen vermogen mee te doen en mee te profiteren van economische groei. Ingrid Wildhagen: “Vraaggericht te werk gaan. Het goed luisteren naar de vragen die leven bij de verschillende partijen die hierin een rol spelen is van belang. Werken vanuit de vraag van een bedrijf maar evenzogoed ook vanuit het perspectief van de werkzoekende”.  

Er wordt ingezet op innovatie van de hele arbeidsmarkt. Zowel aan de kant van werkgevers als van (toekomstige) arbeidskrachten. Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals verdergaande  ‘robotisering’, vraagt om andere werk- en productiemethodes en dus ook ander geschoold personeel en management. Er zijn beroepen die straks niet meer nodig zijn en er zullen beroepen ontstaan die we nu nog niet kennen. Een baan voor het leven bestaat er niet meer en iedereen moet hierop voorbereid zijn. Arbeidskrachten zullen veel flexibeler moeten omgaan met een steeds veranderende arbeidsmarkt. Vanuit werkgevers en overheid moet hiervoor ruimte en geld worden vrijgemaakt. En het (beroeps)onderwijs moet hierop ingericht zijn. Onderwijs leidt straks niet meer op tot vakman of vakvrouw maar leidt op tot mensen die in staat en gemotiveerd zijn om zich qua kennis en vaardigheid aan te passen aan wat van hen op dat moment op de arbeidsmarkt gevraagd wordt. Er zijn in Limburg al voorbeelden van scholen waar leerlingen vooral geleerd wordt hoe zij hier mee om kunnen gaan. Van hen wordt een heel andere manier van deelnemen aan onderwijs gevraagd dan tot op vandaag gebruikelijk is. Op school zijn leraren coaches of experts en zijn leerlingen in grote mate zelf verantwoordelijk voor welke kennis zij opdoen en welke vaardigheden zij ontwikkelen. “De arbeidskracht van de toekomst heeft in zijn of haar werkzame leven steeds nieuwe periodes waarin gekozen moet worden voor een andere baan om hiervoor vervolgens kennis en vaardigheid voor te ontwikkelen om daarmee aan het werk gaan. Het hoe te leren staat meer centraal dan het wat te leren.''

Het geld dat de provincie investeert in werkgelegenheid komt voor een groot deel uit de pot die is ontstaan uit de verkoop van de aandelen Essent. Geld dat met rente weer terugkomt in de provinciekas als het goed gaat met de economie. Voorlopig lukt het nog steeds om het vermogen van deze kas op peil te houden. Zelfs iets te laten groeien.

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Alle ballen op werk - Werk! - Thema's