Sluiten
RadarLimburg
Werk!
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Werk!

Het werkloosheidspercentage in de provincie Limburg is met 3,8 procent laag. Het aantal openstaande vacatures is hoog. Alleen al in de regio Noord-Limburg komen er de komende jaren 13.000 nieuwe banen bij. Lang leve de economie.Toch zijn er grote zorgen. Want wie gaan al die vacatures invullen? Doen we genoeg om de mensen uit het zogenaamde Granieten Bestand van het UWV tot actie te bewegen? Is de stroom arbeidsmigranten uit Oost-Europa een zegen of moeten we ons daar zorgen over maken? De redactie van RadarLimburg ging afgelopen maand opnieuw aan de slag met het thema Werk! Zie het resultaat in interviews, filmpjes, podcast, vlog, scenario en audio.

 

 

Toekomst

De Limburgse politiek maakt zich langzaam op voor de Statenverkiezingen van maart. In de podcast gaan drie fractievoorzitters met elkaar in gesprek. De cijfers over werk zijn bemoedigend. Al blijken diverse instanties andere cijfers te hanteren.

Feit

Er is heel veel ambitie als het om het scheppen van banen gaat. Zo moet de Einstein Telescoop straks voor duizenden banen zorgen. Toch leeft het plan niet of nauwelijks bij ondernemers.  

Geschiedenis

Werkgevers kiezen eerder voor arbeidsmigranten dan voor werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze doen te moeilijk over geloof, afkomst of handicap. Hoger opgeleide werkzoekenden blijken weinig eisen te hebben om te verhuizen. Een rustige plek met een tuintje volstaat. 

Opinie

Lottum is van oudsher beroemd om zijn rozen. In die branche werken honderden mensen. En niet alleen Poolse arbeidsimmigranten. Daar zijn er 16.000 van in Limburg. We portretteren een van hen. 

Sluiten

Broodnodige buitenlanders

Broodnodige buitenlanders
Broodnodige buitenlanders
Auteur
Ruben Weekers
Bron
CBS, Monique Princen, Joost van den Akker, Ron van Baden
Datum
31-10-2018
10
Open item
Reageer op dit item

In de provincie Limburg bestaat een flink tekort aan personeel. In deze sterk vergrijzende regio met een aantrekkende economie is het binnenhalen van meer arbeidsmigranten noodzakelijk: ‘’Zonder hen redden we het niet.’’ In gesprek met gedeputeerde Joost van den Akker,  MKB-voorzitter Monique Princen en Ron van Baden van FNV Limburg.

In de provincie Limburg bestaat een flink tekort aan personeel. In deze sterk vergrijzende regio met een aantrekkende economie is het binnenhalen van meer arbeidsmigranten noodzakelijk: "Zonder hen redden we het niet.’’

Na zeven magere jaren volgen zeven vette jaren. Dit gezegde gaat momenteel op voor de Limburgse economie. Die groeide vorig jaar namelijk met 3,3% procent. Voorzitter Monique Princen (49) van het MKB-Limburg verwacht een rem op die groei als de personeelstekorten niet ingevuld gaan worden. Daarom overlegt het MKB met provinciebestuur, werkgevers en UWV. Dat mondde uit in een plan. Uiteindelijk werden er 463 mensen aan werk geholpen. "Een succes’’, vindt Princen. "Maar nog lang niet goed genoeg." Dit aantal lijkt een druppel op de gloeiende plaat wanneer je het totale personeelstekort van 16.000 vacatures meeweegt. "Het is niet zo dat we de totale personeelstekorten in Limburg kunnen ondervangen met alle werkelozen die er zijn. Limburg telt momenteel ongeveer 50.000 werkelozen, een groot aantal zou je zeggen. Toch behoren tot die groep ook huisvrouwen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die niet willen werken. Als je eenmaal op die bank zit kom je er moeilijk vanaf. Daar ligt een taak voor ons. Daarbij is slechts een klein gedeelte adequaat opgeleid voor de sectoren met een personeelskrapte. En uiteindelijk is deze provincie sterk vergrijzend, er zijn dus gewoonweg steeds minder mensen die kunnen werken.’’

De Randstad Werkmonitor beschreef in 2017 dat 35% van de werkende Nederlanders nooit bezig was met loopbaanontwikkeling zoals omscholing.

Deputé Joost van den Akker (arbeidsmarkt en economie) onderschrijft de noodzaak voor omscholing: "Die taak ligt bij de bedrijven, UWV en de gemeenten. De Provincie heeft daar geen uitvoerende rol in maar ondersteunt middels zogenaamde omscholingsvouchers; subsidies voor werkgevers. Momenteel zijn we bezig met het opzetten van het Loopbaanontwikkelingscentrum in Limburg. Daar proberen we voor werkzoekenden hun competenties duidelijk in kaart te brengen en deze vervolgens adequaat in te zetten bij sollicitaties.’’

Princen draagt twee oplossingen aan voor de problematiek: omscholing van bestaand personeel en buitenlandse arbeidskrachten. ‘’Het is tegenwoordig achterhaald om één vak te leren en dat je hele leven uit te blijven oefenen. Er zijn daarom subsidies beschikbaar gesteld voor werkgevers om hun personeel om te laten scholen.’’ Die andere oplossing, buitenlandse arbeidskrachten, acht zowel zij als gedeputeerde Van den Akker noodzakelijk, Princen: "Zonder hen redden we  het niet.’’ Samen met de Provincie zal volgens haar het Limburgse vestigingsklimaat aantrekkelijker gemaakt moeten worden voor arbeidsmigranten. "En er moet duidelijk gecommuniceerd worden dat deze mensen broodnodig zijn voor onze economie. De komst van arbeidsmigranten stuit nogal eens op weerstand. Mensen moeten daarom duidelijk geïnformeerd worden dat zij onze oplossing zijn.’’ Van den Akker ziet dat Limburg een goed vestigingsklimaat heeft: ‘’De bereikbaarheid moet natuurlijk in orde zijn, snelle verbindingen naar Europa en de rest van het land. Daarbij is er een overdaad aan natuur, die ruimtelijke indeling moeten we behouden.’’ Hij vervolgt: ‘’We moeten open staan voor deze mensen. Omdat we in een grensgebied wonen zijn we ondertussen gewend aan verschillende nationaliteiten om ons heen. Tegelijkertijd moeten we het behoud van onze normen, waarden en taal koesteren. Als er bijvoorbeeld een groot distributiecentrum ontruimd moet worden omwille van veiligheid helpt het natuurlijk niet als de helft van het personeel de oproep daartoe niet verstaat.’’Ron van Baden (48), regioleider zuidoost Nederland bij FNV, ziet dat werkzoekenden onvoldoende gefaciliteerd worden bij het zoeken naar een baan. "Werkgevers investeren over het algemeen te weinig in personeelswerving. Bedoel ik niet generaliserend, sommige werkgevers doen juist hun uiterste best, maar velen verzaken om middelen in te zetten waardoor ze gericht personeel binnen kunnen halen.’’ Deze middelen definieert Van Baden als het aanbieden van training en opleiding, het aanpassen van de functie en uiteraard het bieden van voldoende toekomstperspectief.

Ook ziet hij een oplossing in de verandering van cao’s binnen sommige sectoren. "Als je kijkt naar de horeca-cao zie je dat deze bar slecht is. Ik vind het daarom niet raar dat ze daar om personeel zitten te springen, mensen werken niet meer voor dat geld.’’

Uiteindelijk ziet dat Van Baden dat iedereen het roerend eens is met de casus; de tekorten moeten opgelost worden. ‘’Maar de crux zit ‘m erin wie die handschoen gaat oppakken. Ik denk dat die verantwoordelijkheid voor drie partijen is weggelegd: 
wij als FNV, de werkgevers en de Provincie.’’

Er zijn verschillende cijfers in omloop om de personeelstekorten te duiden. Het CBS merkt de sectoren commerciële dienstverlening, industrie en zorg aan als meest noodlijdend. MKB-Limburg en de Provincie Limburg zien echter dat de sectoren zorg, ict en horeca het meeste personeel ontberen.
Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Broodnodige buitenlanders - Werk! - Thema's