Sluiten
RadarLimburg
Werk!
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Werk!

Het werkloosheidspercentage in de provincie Limburg is met 3,8 procent laag. Het aantal openstaande vacatures is hoog. Alleen al in de regio Noord-Limburg komen er de komende jaren 13.000 nieuwe banen bij. Lang leve de economie.Toch zijn er grote zorgen. Want wie gaan al die vacatures invullen? Doen we genoeg om de mensen uit het zogenaamde Granieten Bestand van het UWV tot actie te bewegen? Is de stroom arbeidsmigranten uit Oost-Europa een zegen of moeten we ons daar zorgen over maken? De redactie van RadarLimburg ging afgelopen maand opnieuw aan de slag met het thema Werk! Zie het resultaat in interviews, filmpjes, podcast, vlog, scenario en audio.

 

 

Toekomst

De Limburgse politiek maakt zich langzaam op voor de Statenverkiezingen van maart. In de podcast gaan drie fractievoorzitters met elkaar in gesprek. De cijfers over werk zijn bemoedigend. Al blijken diverse instanties andere cijfers te hanteren.

Feit

Er is heel veel ambitie als het om het scheppen van banen gaat. Zo moet de Einstein Telescoop straks voor duizenden banen zorgen. Toch leeft het plan niet of nauwelijks bij ondernemers.  

Geschiedenis

Werkgevers kiezen eerder voor arbeidsmigranten dan voor werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze doen te moeilijk over geloof, afkomst of handicap. Hoger opgeleide werkzoekenden blijken weinig eisen te hebben om te verhuizen. Een rustige plek met een tuintje volstaat. 

Opinie

Lottum is van oudsher beroemd om zijn rozen. In die branche werken honderden mensen. En niet alleen Poolse arbeidsimmigranten. Daar zijn er 16.000 van in Limburg. We portretteren een van hen. 

Sluiten

Smeermiddel tussen topregio’s

Smeermiddel tussen topregio’s
Smeermiddel tussen topregio’s
Auteur
Emile Hollman
Bron
Jol Stoffers
Datum
01-11-2018
4
Open item
Reageer op dit item

Het grootste kapitaal van Limburg is het zogenaamde human capital, in gewoon Nederlands: goed geschoolde werknemers. Dat is althans de stellige overtuiging van dr. Jol Stoffers, lector employability aan de Hoge School Zuyd in Sittard. “Limburg is het smeermiddel tussen de topregio’s Eindhoven en Aken.”

 

 

 

 

Het grootste kapitaal van Limburg is het zogenaamde human capital, in gewoon Nederlands: goed geschoolde werknemers. Dat is althans de stellige overtuiging van dr. Jol Stoffers, lector employability aan de Hoge School Zuyd in Sittard. “Limburg is het smeermiddel tussen de topregio’s Eindhoven en Aken.”

Het woord valt nogal eens: employability. Het is ook de titel van het boek dat Jol Stoffers schreef. De ondertitel luidt: De uitdaging om blijvend wendbaar en flexibel te opereren op de arbeidsmarkt. De meeste mensen kijken je glazig aan als je het woord employability op hen uitprobeert. Is er geen Nederlands equivalent voor? Waarom heet zijn lectoraat niet gewoon Werk of Scholing? “De beste vertaling zou zijn: werk hebben, werk krijgen en werk behouden”, zegt Stoffers bij Hoge School Zuyd in Sittard. Hij wijst erop dat de thematiek internationaal is – Stoffers geeft lezingen tot ver in Azië – en dat de term complex is.  “Employability gaat over hoe het bedrijfsleven in staat is om mensen aan te trekken en te behouden, over talentontwikkeling, bijscholen van oudere werknemers, het verleiden van mensen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt die om welke reden dan ook langs de kant staan.”

Jezelf uitvinden
Stoffers ziet ook steeds vaker dat functies een andere invulling krijgen. En ook dat valt onder de noemer employability. “Neem een functie als proces operator, een proces operator van nu heeft heel ander werk dan tien jaar geleden. Je moet jezelf een paar keer uitvinden tijdens een loopbaan, jezelf ontwikkelen, ook dat is onlosmakelijk verbonden met employability.”

Afgezien van de onderwijskundige taak is zijn lectoraat ook betrokken bij de jaarlijkse Sociale Innovatie Motor Limburg. Daarin worden alle facetten van werk en innovatie in het bedrijfsleven in kaart gebracht. Bijvoorbeeld: Wat doet het bedrijfsleven om werknemers vanaf veertig jaar bij te scholen zodat ze hun functie kunnen behouden? De bevindingen worden teruggekoppeld naar onderwijs, bedrijfsleven in de regio en de lokale overheid.

Spiegel
Uit dat onderzoek blijkt dat het bedrijfsleven van zichzelf vindt dat ze goed bezig is met het aantrekken en behouden van toptalent en talentontwikkeling. Minder positief is het als het gaat om duurzame inzetbaarheid, dus mensen bijscholen die in de laatste vijftien jaar van hun loopbaan zitten. “Uitgangspunt is dat bedrijven toegevoegde waarde kunnen blijven leveren aan klanten, voor een gemeente zijn dat burgers, voor een ziekenhuis patiënten, voor een bedrijf zijn dat klanten. Wil je dat kunnen doen moet je mensen met de juiste competenties hebben en dat vergt onderhoud, net als een machine onderhoud vergt. Dat snapt iedereen natuurlijk, alleen zijn er soms de middelen niet voor of is het te druk. We houden ze een spiegel voor: wat zijn de consequenties van visie of beleid.”

Positivo
Jol Stoffers noemt zichzelf een positivo. “Ik geloof erg in de kracht van Limburg.” En dat hardnekkige idee dat Limburgers te introvert zijn? “Als we horen dat we te weinig doortastend zijn dan hebben we daar te veel aandacht voor”, relativeert hij. Zelf ziet hij Limburg als smeermiddel tussen de topregio’s Eindhoven en Aken. “Ons potentieel aan human capital, goed opgeleide mensen, is vele malen groter dan in de Randstad. Bedrijven vestigen zich juist hier omdat hier dat menselijk kapitaal aanwezig is. De concurrentie om professionals in het westen  is zo groot dat het helemaal niet meer rendabel is om te investeren in mensen. Daarom zeggen bedrijven: we gaan ons vestigen in die smart services omgeving in Heerlen waar jonge mensen worden opgeleid en getraind. Waar we ook nog mensen kunnen aantrekken uit Aken of Hasselt, wat dat betreft biedt de regio veel mogelijkheden. En waar ze zich kunnen richten op Aken en Eindhoven. Jonge professionals bakenen hun werkgebied niet af.”

De grenzen zijn toch hard? “Ik denk dat jonge mensen die hele lading van grenzen helemaal niet met zich mee dragen, als je een carrière plant in Duitsland of België moet je dingen regelen maar dan doe je dat toch? Je krijgt ook niet alles op een presenteerblaadje, een carrière maken is hard werken.”

Souplesse
Hoe kunnen bedrijven zichzelf optutten voor jonge werknemers?

“Er is nu al in toenemende mate sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Ze kunnen kiezen. Het bedrijf dat zijn zaakjes het best voor elkaar heeft, krijgt de beste mensen. Als bedrijf kun je je profileren met opleiding, flexibel werken, met at dan ook. De generatie Z is gevoelig voor vrijheid, ze wil afgerekend worden op output en niet op aanwezigheid. Ze wil zelf invulling kunnen geven aan hoe die doelen bereikt kunnen worden, met wie, waar en wanneer. Bedrijven die dat kunnen bieden maken een goede kans om mensen binnen te halen en te behouden.” Stoffers denkt ook dat diezelfde souplesse nodig is om werklozen of gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk te krijgen. “Daar doen we onderzoek naar. Dan moet je niet uitgaan van functieprofielen maar van functionele inzetbaarheid: dat ze bijvoorbeeld vanuit thuis kunnen werken of maar een paar uur per week. Als je daar te traditioneel over denkt, trek je geen nieuwe mensen aan.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - Smeermiddel tussen topregio’s - Werk! - Thema's