Sluiten
RadarLimburg

Zo kan het dus ook!

Terug naar overzicht
Zo kan het dus ook!
Introductie
Toekomst
Feit
Geschiedenis
Opinie
Introductie

Er zijn altijd mensen of organisaties die in weerwil van wat hip is of wijs, indien nodig tegen de stroom in, dingen voor elkaar krijgen die niet zo voor de hand liggen. Een jonge agrarisch ondernemer die nu een boerenbedrijf overneemt, een wiskundeleraar die vanuit Hoensbroek les geeft op een school in Gouda. RadarLimburg zocht een aantal van deze mensen op.

Toekomst

Initiatiefnemer Jop Delheij hoopt andere jongeren in Heerlen wakker te schudden met 'Pand, een culturele broedplaats voor jongeren. Patrick Classens (29) uit Veulen ruilde zijn baan als onderzoeker in voor het onzekere bestaan van varkensboer.

Feit

Zorgrobots, Qwiekups, heupairbags en slimme luiers zijn geen oplossing voor het tekort aan zorgmedewerkers maar kunnen het werk in de zorg verlichten en het imago opvijzelen. En wat nu als we die handen vervangen door pootjes? Deze vraag stelde Pim Martens, hoogleraar aan Maastricht University. Hij zag dat dieren een positieve werking hebben op het herstel van patiënten. 

Geschiedenis

Het bezoek aan religieuze diensten daalt nog steeds licht. Toch bloeit er een christelijke gemeenschap in Meerssen. Het lerarentekort is nijpend en dus zoeken scholen naar oplossingen. Graag doen schoolbesturen een beroep op gepensioneerden. 

Opinie

Redacteur Laura Mennen vroeg haar oude docent Nederlands om raad; hoe gaat ze meer lezen? René Gerats van Limburgs Landschap noemt Nieuw Ehrenstein het Klein Soestdijk van Kerkrade. Deze vervallen kasteelhoeve en een bijbehorend landhuis moeten in de toekomst een vorstelijk vakantiehuis zijn.

Sluiten

Help RadarLimburg!

En Radar-Limburg zelf
En Radar-Limburg zelf
Auteur
Emile Hollman
Bron
Datum
23-12-2019
10
Open item
Reageer op dit item

RadarLimburg is zelf drie jaar geleden ook tegen de stroom in tot leven gewekt door de provincie Limburg. De gedachte was: is er een journalistiek alternatief mogelijk voor omroep en krant, vooral met het oog op jonge mediaconsumenten. Een initiatief als RadarLimburg kost uiteraard geld en de provincie heeft nu besloten dat de helft van de middelen uit de samenleving moet komen. Helaas is ons het niet gelukt die middelen te vinden en is er een gat van 60.000 euro voor 2020. Dus gaat de Radar op stand-by vanaf half januari tenzij het ons nog lukt om de financiering rond te krijgen. Zie hier het manifest waarin wij nog eens uiteenzetten waarom het zonde is om de stekker uit ons online media platform te trekken. Steunt u ons, heeft u een idee om ons te helpen? Laat het weten via info@radarlimburg.nl

RadarLimburg is zelf drie jaar geleden ook tegen de stroom in tot leven gewekt door de provincie Limburg. De gedachte was: is er een journalistiek alternatief mogelijk voor omroep en krant, vooral met het oog op jonge mediaconsumenten. Een initiatief als RadarLimburg kost uiteraard geld en de provincie heeft nu besloten dat de helft van de middelen uit de samenleving moet komen. Helaas is ons dat niet gelukt en is er een gat van 60.000 euro voor 2020. Dus gaat de Radar op stand-by vanaf half januari tenzij het ons nog lukt om de financiering rond te krijgen. Zie hier het manifest waarin wij nog eens uiteenzetten waarom het zonde is om de stekker uit ons online media platform te trekken. Steunt u ons, heeft u een idee om ons te helpen? Laat het ons weten via info@radarlimburg.nl 

Manifest
Een van de kerntaken van de provincie is het zorgdragen voor een infrastructuur waarmee de
Limburgers zich kunnen verbinden en ontwikkelen. Tot nu toe waren die voorzieningen fysiek:
denk aan wegen, rotondes, trein- en busroutes. In de informatiemaatschappij zullen die vaker
digitaal zijn: netwerken, platforms en communicatievoorzieningen zijn de basisinfrastructuur van de
toekomst. RadarLimburg is zo’n digitaal platform dat de afgelopen twee jaar deze omslag heeft
verkend en succesvol vormgegeven met achtergrondinformatie over de belangrijke Limburgse
thema’s.
Parallel aan het inspelen op technologische vooruitgang is het een politieke plicht om alle inwoners
van de provincie te voorzien van informatie over het gevoerde en voorgenomen beleid. Behoudens
het voeden van de actualiteit is het daarbij van eminent belang om achtergronden, context en
opinies volledig en voor iedereen bereikbaar te maken. Die publieke taak noemen onze
oosterburen ‘Grundversorgung’, en andere westerse landen ‘prime public service’. In de Limburgse
mediapraktijk is daar steeds minder sprake van, omdat de regionale pers en omroep een
afnemend bereik hebben en inmiddels hoofdzakelijk een seniorenpubliek bedienen. Hele
generaties groeien op met alleen sociale media, en daarmee zonder een scherp vizier op het
Limburg van nu. RadarLimburg heeft zicht tot taak gesteld, ook de opgroeiende en werkende
provinciegenoten adequaat te bedienen met toegankelijke informatie over centrale Limburgse
thema’s.
Met verwijzing naar deze twee condities heeft RadarLimburg het provinciebestuur verzocht om de
voortzetting van RadarLimburg mogelijk te maken. Gedeputeerde Burlet heeft echter aangegeven
zich te willen beperken tot de wettelijke taken op media- en informatiegebied, en daarmee ook
geen steun aan RadarLimburg te verlenen. Wij zien dat als een gemiste kans, en pleiten met dit
manifest voor een initiatief van het provinciaal parlement om een waardevolle informatiebron als
RadarLimburg te behouden.
In de afgelopen twee jaar heeft RadarLimburg al een opmerkelijke bijdrage geleverd aan verrijking
van het Limburgse medialandschap. We hebben met een serie maandelijkse thema’s een mooie
databank van relevante thema’ s opgebouwd, van het klimaatdebat tot stadsRadars, en van
‘opgroeien in Limburg’ tot de problematiek van de grensregio’s. Wij zijn de enige partij die dit type
informatie systematisch beschikbaar stelt. Het bereik bij beleidsmakers in politiek en maatschappij
is omvangrijk (1200 afnemers van onze nieuwsbrief) en via sociale media-acties snel groeiend bij
jongere generaties. Diverse lokale omroepen nemen onze journalistieke producties over.
Verschillende RL-stagiairs hebben inmiddels hun weg naar andere mediaposities in de provincie
gevonden, daarmee onze rol als opleidingsfaciliteit bevestigend. Met andere woorden,
RadarLimburg doet er toe.
RadarLimburg is niet zozeer een klassiek medium, maar vooral een publicatieplatform,
onafhankelijk van de gevestigde media, waar meerdere partijen in participeren: kennispartners als
universiteit en hogeschool, onderzoeksinstituten, data-analisten, overheden, burgerinitiatieven,
culturele instellingen en maatschappelijke partijen. Deze partners denken mee over de Radarthema’s
en leveren de grondstof, expertise en inzichten die de redactie bewerkt en waar nodig
aanvult met multimediale producties. Deze vorm van coproductie in overleg is bij uitstek de
uitdrukkingswijze in het digitale tijdperk. Die pioniersrol wil RadarLimburg graag blijven vervullen.
Ook de provincie is in onze ogen, behoudens projectfinancier, een waardevolle platformpartner.
Het gros van de provinciale dossiers (initiatieven, projecten en programma’s) bevat waardevolle
informatie voor het Limburgs publiek, maar die blijft grotendeels binnenskamers. Dat is onwenselijk
en ook onnodig. Zeker een regionale overheid die belang hecht aan brede burgerparticipatie, moet
daarvoor allereerst de randvoorwaarden scheppen. De belangrijkste is adequate informatie. Dit
vergt wel een uitbouw van de provinciale communicatieinspanning, die nu vooral is gericht op
woordvoerderschap en nauwelijks op publieksvoorlichting. RadarLimburg breekt daarvoor een
lans.
We realiseren ons dat zorgvuldig moet worden omgegaan met publieke middelen, en zullen
daarom voor de komende tijd een stroomlijning van onze organisatie doorvoeren, met een focus
op het verwerven en bewerken van materiaal dat wordt aangeleverd door onze partners. Dit zal
mogelijk zijn met een jaarlijkse provinciale cofinanciering van euro 60.000. Het andere deel van het
budget wordt gedragen door de gezamenlijke projectpartners. Met dit bescheiden budget zijn de
operationele kosten gedekt, en meer is ook niet nodig. RadarLimburg is en blijft een online
publicatie zonder winstoogmerk, die gratis beschikbaar is voor het gehele Limburgse publiek.
Value for money, daar zijn we van overtuigd.
Tot slot: we hebben de afgelopen jaren veel Limburgse posities in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat
in een meerderheid van de landelijke statistieken onze provincie in de achterhoede verblijft, of
boven aan de lijst bij de minder vrolijke zaken. Juist met RadarLimburg, uniek in Nederland,
bestaat de mogelijkheid om eens een echte voorhoederol te spelen. Laat die kans, verzoeken wij
als redactie en de ondertekenaars van dit manifest, niet aan U voorbijgaan.

Laat hier een reactie achter

Vul onderstaand formulier in om een reactie achter te laten op dit artikel.
Uw reactie wordt eerst door de redactie gecontroleerd, alvorens deze wordt geplaatst bij het artikel.

Naar boven
Copyright 2018 - RadarLimburg - En Radar-Limburg zelf - Zo kan het dus ook! - Thema's